Kirurgen som fettsugde to 18 år gamle jenter brøt helsepersonelloven, konkluderer Helsetilsynet.

- Det var dette vi hele tiden hevdet, derfor er jeg veldig godt fornøyd med konklusjonen, sier faren til en av jentene.

I april i år skrev BT om de to jentene som fikk fettsugd mage og lår hos Klinikk Bergen. «Kari» fortalte hvorfor hun og venninnen «Anne» troppet opp på klinikken i fjor høst.

Rask konsultasjon

Konsultasjonen, som var gratis, varte bare i fem til ti minutter for en av dem. Foreldrene til jentene var ikke informert, noe kirurgen var klar over.

De to drømte om perfekt sommerkropp.

— For meg var det helt spontant. Legen tok tak i magen og sa at her var det et godt grunnlag for en plastikkoperasjon. Jeg følte meg verre enn jeg gjorde da jeg kom! sa «Kari» til BT i april.

Anne skrev kontrakt på at mage og flanker (sidefett) skulle fettsuges. Hun fikk flanker for halv pris, og dermed ble kostnaden 35.000 kroner. Anne slanket seg i tillegg, og hadde en BMI på 23,5 da inngrepet ble gjennomført.

— Jeg lurte foreldrene mine til å overføre penger fra sparekontoen min. Jeg hadde jo ikke nok penger, sier hun.

Tilbud om rabatt

Rådet for legeetikk har rettet kraftig kritikk mot klinikken. De mente kirurgen burde brukt mer tid på informasjon og diskusjon med pasientene.

Det var dette vi hele tiden hevdet, derfor er jeg veldig godt fornøyd med konklusjonen. Faren til en av jentene

Nå har Helsetilsynet konkludert med at kirurgen ikke opptrådte i samsvar med kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven.

Helsetilsynet mener kirurgen ikke utviste nok nøkternhet og varsomhet i pasientsamtalene før inngrepene. Kirurgen burde undersøkt bedre om jentene hadde unormale kroppsbilder. Derimot foreslo kirurgen mer omfattende inngrep og opplyste om rabattordninger, står det i tilsynet.

Enig i dommen

Helsetilsynet fant ikke noe å utsette på kvaliteten av den kirurgiske behandlingen. De kunne heller ikke se at selve virksomheten, som omfatter klinikken og eieren Teres Medical Group, har brutt reglene i helselovgivningen.

- Det vi klaget på, er ikke det som skjedde i operasjonsstuen, men forarbeidet. Det var for dårlig og ledet til feil behandling, sier faren.

Medisinsk direktør i Teres Medical Group, Eystein Hauge, er også tilfreds med Helsetilsynets dom.

- Vår egen oppfatning av saken er helt i samsvar med den konklusjonen Fylkeslegen har kommet til. Vi har selv innrømmet at kirurgen ikke i tilstrekkelig grad dokumenterte varsomhet i den medisinske journalen. Det har vi fulgt opp overfor kirurgen internt.

Hauge ønsker ikke å utdype hva oppfølgingen innebærer, men bekrefter at kirurgen fortsatt er ansatt hos dem.

- Det vil han også fortsette å være, sier han.

Krever beklagelse

I avslutningsbrevet fra Helsetilsynet kreves det ingen reaksjoner mot kirurgen utover at det bes om at han mottar en kopi av brevet. Nå krever faren til den ene jenten en beklagelse fra klinikk-eieren og at utgiftene til operasjonene blir tilbakebetalt.

- Jentene ble utsatt for en behandling som representerer brudd på klinikkens egne etiske regler, legeforeningens etiske regler og lovbrudd. Da forventer vi en beklagelse, sier han.

De er tidligere tilbudt refusjon av utgiftene, men takket nei.

- Forutsetningen for tilbakebetaling var at vi skulle signere en avtale som ville fraskrive oss rettigheter, sier han om hvorfor de avslo.

På spørsmål om hvordan Teres Medical Group vil besvare farens henvendelse, svarer Hauge at det vil de forholde seg til når de mottar den.