August Folkestad Mjelva fikk plaster på fordi han hadde noen vannblemmer som det var gått hull på. Det var et barneplaster av merket Nexcare med tegneseriefiguren scoobie doo som festlig blikkfang.

På baksiden av plasteret står det at det inneholder lateks som kan fremkalle allergiske reaksjoner, men det er lett å overse. Da plasteret skulle fjernes dagen etter, oppdaget foreldrene til sin store skrekk at huden under plasteret var vekke og erstattet av et kjøttsår. Det var såpass alvorlig at August måtte til legevakten for behandling.

Flere tilfeller

Legevaktsjef Frank van Betten ved Bergen Legevakt sier til BT at han ikke kjenner dette konkrete tilfellet, men at han har sett flere eksempler på allergiske reaksjoner ved bruk av plaster.

— Vi bruker ikke plaster som inneholder lateks her på legevakten, sier han.

— Det er fordi vi vet at det i enkelte tilfeller kan komme kraftige reaksjoner, og vi kan aldri vite når det skjer. Folk flest vet ikke om de har tilbøyelighet til lateksallergi, og noe så uskyldig som et plaster kan godt utløse kraftige reaksjoner.

Særlig alvorlig er såkalt kryssallergi. Det vil si at dersom man for eksempel har nøtteallergi, kan påvirkning fra lateks forsterke virkningen så kraftig at pasienten får en reaksjon som fører til brått og dramatisk blodtrykksfall.

Frank van Betten advarer mot å bruke plaster eller forbindingssaker som inneholder lateks.

— Folk bør unngå produkter som inneholder stoffer som kan fremkalle allergi, selv om de ikke kjenner til at de har noen allergier. Det finnes alternativer, sier han.

Unngår lateks

Overlege i klinisk allergologi ved Haukeland sykehus, Erik Florvaag, er også svært oppmerksom på faremomentene ved lateksprodukter. Han var for åtte år siden involvert i en større kartlegging av lateksproblemet på Haukeland. Undersøkelsen den gang viste at hver fjerde ansatt ved sykehuset hadde allergiplager i tilknytning til lateksprodukter, hovedsakelig engangshansker. Nå er bruken av lateksprodukter sterkt begrenset ved sykehuset, og tilfeller av lateksallergier har gått tilsvarende ned.

— Det som er problemet med lateksallergi, er at når man først har fått den, er den vanskelig å bli kvitt. Den beste måten å unngå lateksallergier på, er å unngå produkter som inneholder stoffet, sier Florvaag.

Ingen godkjenning

Plaster er medisinsk utstyr. Ifølge Sosial- og helsedirektoratet, som forvalter regelverket for slikt utstyr, kan plaster produseres og markedsføres av produsent uten noen form for forhåndsgodkjenning av myndighetene.

Ifølge forskrift om medisinsk utstyr skal den som produserer og selger medisinsk utstyr, og som blir kjent med hendelser som har eller kunne ha ført til betydelig skade på pasient, melde dette til Sosial- og helsedirektoratet som så vil vurdere ytterligere oppfølging overfor produsent.

Informasjonsdirektør Viggo Nybråten i 3M, firmaet som distribuerer plasteret i Norge, sier til BT at dette er den første saken han har hørt om her i landet, men at det er registrert tilfeller i andre land i Europa.

— Vi ser på dette som et varskosignal, men foreløpig er det så få tilfeller at det neppe er aktuelt å endre på produktet, sier han.

Les mer om saken i papirutgaven torsdag 21. september 2006

Odd Mehus