— Det viktigste er at sykehuset har en slagenhet der ansatte fra flere fagområder gir systematisk behandling og oppfølging, sier seksjonsoverlege Bent Indredavik ved Regionsykehuset i Trondheim. I Norge er slagenhetene knyttet til både nevrologiske, geriatriske og medisinske avdelinger.Han var den første lege og forsker i verden som dokumenterte at behandling i slagenhet har en dramatisk positiv effekt. I akuttfasen halveres dødeligheten forhold til dem som legges inn ved annen sengeavdeling. 10 år etter slaget er dødeligheten redusert med en tredjedel for dem som tas systematisk hånd om av drillede fagfolk.