GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no

– Brevet om kupplanene som Eva Bakke Kaldhussæter sendte meg fredag inneholder den samme historien som en gruppesekretær fortalte til stortingsrepresentant Kenneth Svendsen i fjor, sier Hagen til BT.

Står sammen mot ledelsen Hagen sier at dette passer inn i et mønster han har sett lenge i partiet. Han ser at Vidar Kleppe Øystein Hedstrøm, Jan Simonsen, Fridtjof Frank Gundersen, Terje Knudsen og Dag Danielsen i veldig mange sammenhenger har stått sammen.

– Hver eneste gang det har vært snakk om problemer for den ene, så har de andre støttet opp. Det skjedde i Østfold, der Danielsen, Kleppe og Simonsen stilte på en standsaksjon for å verve medlemmer i Fredrikstad Frp og dermed hjelpe Hedstrøm i nominasjonen. Kleppe, Hedstrøm og Simonsen har stått på Dag Danielsens side etter landsstyrets vedtak om nominasjonsprosessen og etter suspensjonene i Oslo Frp.

Godtar lederstrid – Er det ikke lov å ville kvitte seg med en partiledelse på et landsmøte?

– Det er helt legitimt at noen arbeider for en ny ledelse i partiet. Men jeg synes det er litt merkelig at de samme sier de støtter opp om meg, slik Sigrun Sangolt Natås gjør det i Bergens Tidende. Det er ikke særlig troverdig at de støtter fullt opp om partiformannen, men samtidig aktivt motarbeider den linjen jeg står på. Det synes jeg er komisk.

Hagen har for øvrig merket seg at det er så nær kontakt mellom Vidar Kleppe og Natås at Natås aller først ringte til Kleppe da hun fikk vite om brevet.

Følger vedtektene – Disse personene arbeider for en ny ledelse i Frp. Det er derfor Dag Danielsen har forsøkt å hindre at Siv Jensen kom høyt opp på stortingslisten i Oslo. Det er derfor Natås har forsøkt å hindre at Terje Søviknes kom på Stortinget. Slik skulle de to ikke lenger være sentrale kandidater til ledervervet i partiet.

Hagen ser ingen grunn til at landsstyret eller sentralstyret skal gripe inn overfor kuppmakerne.

– Men vi må bidra til at de fleste i partienes nominasjonsmøter og årsmøter tenker igjennom om de velger kandidater som står for den langsiktige strategien som har brakt Frp den oppslutning partiet har i dag. Eller vil man velge inn personer som aktivt går mot denne strategien og velge ny ledelse? Gjør man det, kan man ikke komme etterpå og si at dette visste vi ikke.

– Er det i tråd med god partikultur å la pressen få et brev med sterke beskyldninger om flere sentrale medlemmer?

– I den situasjonen vi er inne i nå, hvor særlig sentralstyret blir beskyldt for ikke å ha en åpen linje, får vi tåle en åpen debatt. Når noen har laget planer om å undergrave ledelsen, bør alle medlemmer i partiet være klar over det. Så jeg svarer ja på det spørsmålet.

Les også: — Jeg er ingen kuppmaker