Elbil Norge har fått flere henvendelser fra misfornøyde og overraskede elbilbrukere som har fått gebyr for å parkere på tvers i Oslo

Trafikketaten bekrefter praksisen, til tross for at slik parkering sparer byen for p-plasser, skriver Aften.

— Ifølge trafikkreglene har man ikke anledning til å parkere på tvers. Dette presiserte Vegdirektoratet i vår. Det kan skape trafikkfarlige situasjoner, sier trafikksjef Per Morstad til Aften.

Situasjonen i Bergen

Problemet skal være at fronten på bilene stikker utenfor langsiden av oppmerket felt, selv om det bare er snakk om et par desimeter. I tillegg bryter det med det ordinære trafikkmønsteret.

— I utgangspunktet har vi samme regelverk i hele landet. Der det er oppmerking skal alle følge den. Men om de følger merkingen, er det slik vi praktiserer ikke ulovlig å stille bilen på tvers, sier Arvid Heggestad, seksjonsleder for Bergen Parkeringsselskap.

Ikke strengere

Heggestad går ikke nødvendigvis med på at Trafikketaten i Oslo håndhever loven strengere enn i Bergen.

— De har jo rett i at bilene står ulovlig om de står utenfor oppmerkingen til parkeringsplassen. Men jeg vet ikke om jeg ville begynt å pirke på fem centimeter, legger han til.

El-biler i Bergen har i det hele tatt relativt gode kår.

Det finnes allerede egne parkeringsplasser med lademulighet for el-biler i Bygarasjen. Arvid Heggestad forteller at det i løpet av høsten også vil komme flere slike plasser på gateplan, blant annet på Dreggsallmenningen og i Peter Motzfeldsgate.

Har engasjert advokat

Daglig leder Hans Håvard Kvisle i Elbil Norge reagerer kraftig på trafikketatens harde linje overfor elbilsjåfører.

— Bør man ikke i stedet tilrettelegge for at flest mulig bruker ikke-forurensende, ikke-støyende, energi- og arealeffektive kjøretøy i bytrafikken? Firkantede og urimelig håndheving av parkeringsbestemmelser tjener ikke denne saken, sier Kvisle til Aften.

Elbil Norge har engasjert advokater, og det er i en enkeltsak tatt ut stevning mot trafikketaten. Saken er til behandling i Oslo byfogdembete.

El-biler i Bergen brukbare kår. Parkeringer som denne, er tillatt. Og det finnes egne parkeringsplasser med lademulighet for el-biler i Bygarasjen.