— Politisk har jeg ingenting til overs for Kristin Halvorsen, men hun skal slippe å gå på grunn av dårlig barnehagedekning i Bergen, sier oppvekstbyråd Hans Carl Tveit med et smil.

Og byråden kan gjerne smile. I går gikk fristen ut for årets barnehageopptak. Søkertallene sammenholdt med hva som kommer av ledige plasser, viser at Bergen ligger an til å oppfylle byrådets løfte om full dekning innen utgangen av 2007. Se hele listen over antall søkere her.

Nybyggene tar køen

Ifølge en foreløpig oversikt har 4.656 foreldre søkt om barnehageplass til sine håpefulle. 2.697 av disse får overta plassen til en seksåring som begynner på skolen. Det betyr at tett oppunder 2.000 må vente på barnehageplassene som er under bygging.

BT har kontaktet samtlige utbyggere som etter planen skal ha ferdigstilt barnehagen i løpet av året. Ringerunden viser at 250-300 plasser vil mangle ved skolestart. I tillegg kommer søkere som ønsker plass fra årsskiftet.

I løpet av desember skal hele køen være plassert, dersom utbyggerne holder fremdriftsplanen. Bare i løpet av desember vil opp mot 500 plasser stå ferdige.

- Full trøkk

— Vi er avhengig av å få på plass alle de 550 midlertidige plassene, understreker kommunaldirektør Anne Marit Presterud, som er forsiktig med å love mer enn at alle som sto i kø ved opptaket i fjor skal få plass.

For øyeblikket svinger det i Presteruds etat: - Nå er det fullt trøkk. Det er gøy å jobbe med dette nå, sier en fornøyd kommunaldirektør.

Barnehageutbyggingen fortsetter, selv om køen blir ryddet unna. Frem mot 2010 skal Bergen få ytterligere 4.472 plasser. Da vil i så fall dekningsgraden være ca. 95 prosent. Ved utgangen av 2007 er dekningsgraden 87 prosent.

Konkurransen om barnehageplass blir i så fall snudd til konkurransen om barna.

Leter etter riktig kø

Inntil videre jakter foreldrene etter korteste køen. Håvard Storetvedt, som eier Toppen barnehage, forteller at han i løpet av siste halvannen uke har fått 15-20 telefoner fra foreldre som lurer på hvor på ventelisten de havner med sin søkeransiennitet.

— Listehopping skjer i stor stil, konstaterer han.

Bare en søker har i år plassert Toppen barnehage som førsteprioritet.

— Betyr det at de som skifter til din venteliste kan være trygg på å få plass?

— Så enkelt er det ikke. Fra før har vi en liste på 15 barn som har Toppen som en av fire foretrukne. Alle disse blir vurdert til ledige plasser. Dessuten er vi en liten barnehage og vet bare om en ledig plass til høsten, sier han.

Flest søkere og dermed lengst venteliste har Ladegården barnehage. Den ligger tett på sentrum og tiltrekker seg både søkere fra nærområdet og søkere som jobber i sentrum.

Mette Warolin er assistent i Ladegården. Hun tror populariteten skyldes den fine beliggenheten, med nærhet både til sentrum, sjø og fjell. Dessuten er det mange som har fått med seg at barnehagen utvider med 12 nye småbarnsplasser og flytter inn i nyoppussede lokaler.

Lillebø, Jan M.