— Vi vil ikke ta inn noen fra en annen bydel, det har vi ikke råd til. Og siden plassen ikke passer for noen fra Arna lar vi den stå ledig inntil videre, sier bydelsstyreleder Einar Mjelde (Ap).

Forslaget om å la plassen stå tom ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse stemte imot forsalget. Bydelsstyret vedtok også å fremme en sak for byrådet og bystyret som går på finansiering av drift av boliger for psykisk utviklingshemmete.