Carla Torsvik kan nesten ikke tro det. Hun er mor til en sterkt multihandikappet sønn, Stian (14). Den omstridte hekken utenfor rekkehuset i Lyngheim borettslag i Fyllingsdalen ble satt opp på grunn av ham.

Ville ha trygg uteplass

— Vi søkte borettslaget om å få plante en hekk for å gi ham en skjermet uteplass, og fikk ja. Hekken var på plass i 2006. Stian står på tre-fireårsstadiet i utvikling, men han er svært aktiv og liker å utforske omgivelsene. Uten noen hindringer rundt seg, har han en tendens til å forsvinne eller gå inn i hus der han ikke har noe å gjøre, sier Carla Torsvik.

— Hekken er en effektiv psykisk sperre for ham, selv om den er lett å forsere rent fysisk. Han liker å utfolde seg utendørs, og er flink til å aktivisere seg selv med ballspill og andre aktiviteter. Dessuten kan vi være trygge for ham. Vi vet hvor han er og kan stole på at han ikke begir seg ut på vandring, sier moren.

Torsvik sier at hun plantet hekken der hun mente det var avtalt, men tujaplantene tok mer av fellesarealet enn styret hadde godkjent. Naboene klaget, og forlangte at den ble flyttet. Familien tilbød seg å flytte hekken en meter, men borettslaget forlangte fem meter, noe som ikke ville ha levnet mye plass igjen for Stian til å boltre seg på. Hekken ble stående der den var plantet.

BOB: - Har gjort alt som er mulig

Krever tvangssalg

Den første advarsel om salgspålegg på grunn av påstått mislighold, fikk familien i oktober 2008. Kravet var at huset skulle selges innen tre måneder.

Nå har begjæringen om tvangssalg gått til Bergen tingrett. Bakgrunnen er at loven om borettslag åpner for tvangssalg når «det foreligger vesentlig mislighold av forpliktelser som andelseier i laget».

I dette tilfellet mener borettslaget at Torsvik og hennes familie på en rettsstridig måte har tatt seg til rette på lagets fellesarealer, blant annet ved at en gangvei i utkanten av området er blitt trangere og vanskeligere å ferdes på. Det vises til at borettslaget har tilbudt seg å flytte hekken for borettslagets regning, og plassere den på et sted som laget kan akseptere.

— Men familien har avslått å ta i mot et slikt tilbud, heter det i brevet til tingretten fra borettslagets juridiske rådgiver.

Styreleder i Lyngheim borettslag, Dan Ågotnes, ønsker ikke å gå inn i detaljer om saken. Han sier at konflikten har vært grundig behandlet, og at det er delte meninger om saken i borettslaget.

Nå blir det opp til Bergen tingrett å avgjøre om familien må selge og finne seg et annet hjem.

- Kan ikke fatte det

  • Jeg har vokst opp i dette borettslaget, og jeg kan ikke fatte at vi har havnet i denne situasjonen. Det er sårt. Jeg får ikke sove om natten, sier Carla Torsvik.

— Aller verst er det å tenke på at dette er noe vi gjorde ene og alene av hensyn til Stian. Det står i borettslagets regelverk at man forplikter seg til å legge forholdene til rette for funksjonshemmede, sier hun.

Torsvik understreker at det aldri har vært meningen at hekken skal bli permanent.

— Vi har hele tiden gjort det klart at så snart situasjonen forandrer seg for Stian, vil hekken bli fjernet. Det har aldri vært vår mening å legge beslag på fellesarealer, sier hun.

Lite romslighet

Familiens advokat, Ernst G. Hansen, er skuffet over at borettslaget har vist så liten forståelse for Stians situasjon.

— Når man har et barn med så spesielle behov som i dette tilfellet, burde det være rom for større romslighet og imøtekommenhet fra borettslagets side, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Kenneth Monsen i Bergen og Omegn Boligbyggelag sier at BOB er forretningsfører for borettslagene, men ikke har noe med interne konflikter å gjøre.

Marita Aarekol