RUNE VALDERHAUG

— Vi skal fylle huset med barn, unge og eldre fra kjeller til loft, sier formannen i menighetsrådet i Bergen domkirke menighet, Otto Grønner.

Dette er et av forslagene i en omfattende og uavhengig evalueringsrapport av stormenigheten i Bergen sentrum. For knapt fire år siden ble de seks menighetene Domkirken, Korskirken, St. Jakob, Maria, Nykirken og Johannes menigheter slått sammen til en ny menighet, som ble en av de aller største statskirkemenigheter i Norge.

— Vi er på jakt etter en stor eiendom i sentrum. I løpet av den neste fireårsperioden må vi ha klart å realisere dette prosjektet, sier Grønner til Bergens Tidende.

Han legger til at stormenigheten sitter på betydelige økonomiske verdier. Dette er både kontanter og eiendommer, som kan realiseres for å finansiere et nytt menighetssenter, der man kan samle en rekke kirkelige aktiviteter og servicefunksjoner i byens sentrum. Grønner bekrefter at eiendommen til Bergen KFUK og KFUM, Ynglingen på Nedre Korskirkealmenning er et alternativ.

— Det er jo en herlig adresse i forhold til det vi er på jakt etter, legger han til.

Flere går i kirken

Evalueringsrapporten, som er utført av forskeren Otto Hauglin og teologiprofessor Harald Hegstad er imidlertid ikke bare fryd og gammen for initiativtakerne til stormenigheten med biskop Ole D. Hagesæther i spissen. Rapporten konkluderer med at hele sammenslåingsprosessen i de seks sentrumsmenighetene i 2001 var svært mangelfull og dårlig lokalt forankret. Men det ble ikke gjort noe ulovlig den gangen. Dessuten har det vært manglende lojalitet fra ansatte i menigheten, hevder Hauglin. Heller ikke diakoni- og kultursatsingen har vært noen suksess, mens det har vært uklart hvilket menighetsliv man skulle satse på i de ulike kirkene. Dette er et hovedproblem, mener Hauglin.

Derimot har satsingen på barne- og ungdomsarbeid vært en stor suksess. Det har vært kraftig økning i oppslutningen om dåp og konfirmasjon i sentrum. Også gudstjenestebesøket har økt sterkt de fire siste årene, en utvikling som man ikke ser i sentrum av andre større norske byer.

Både evalueringsrapporten og biskop Ole D. Hagesæther er klare på at det ikke er noe alternativ å oppløse stormenigheten og gjenetablere noen av de gamle sentrumsmenighetene.

Glad for de vi gjorde

— Selv om vi får kritikk for måten dette skjedde på, er jeg svært glad for at vi tok grep og gjorde noe med kirkestrukturen i Bergen sentrum. Vi hadde en visjon om en levende kirke i Bergen sentrum. Kirkestrukturen i sentrum hadde vært uendret i over 100 år, samtidig som Bergen sentrum og befolkningsstrukturen der, har vært i en omfattende endring. Nå må vi videreutvikle og gjøre det som var riktig den gang, enda bedre, sier biskop Hagesæther.

I rapporten, som skal behandles i Bjørgvin bispedømmeråd i desember, foreslås det også at man avklarer statusen til de ulike kirkene i byens sentrum, satser på flere menighetstyper i dem, satser strategisk på et menighetsbyggende arbeid, avklarer de ansattes holdning og lojalitet, satser mer på diakoni og innfører «Kirken i sentrum» som nytt bruksnavn på stormenigheten.