Tirsdag presenterte BT planene til Torghallgruppen, en bred allianse av næringslivsinteresser med Det Nyttige Selskab som rådgiver.

KJS-gruppen, som eier blant annet Zachariasbryggen, har også meldt interesse for å overta det konkursrammede Torget. KJS-gruppen har alliert seg med torghandlerne i et felles driftsselskap.

Les også: Bak nyhetene — En gyllen mulighet

Bak KJS står de tre eierne Terje Johan Skjelbred, Per Jørgensen og Steinar Knudsen.

– Vi vil ha et levende torg, med forskjellige aktiviteter, og som er ryddig og åpent om kvelden. Derfor foreslår vi at salgsbodene blir fjernet og gjemt vekk nede i den flytende kaien. Men vi må skape liv, Torget skal være levende, og aldri helt dødt, sier Skjelbred.

Det kommunale servicebygget på Strandkaien er unødvendig med deres løsning, mener han.

Bodene ryddes vekk

Den flytende kaien ved Zachariasbryggen kan gjemme både salgsboder og være et servicebygg for torghandlere og båtfolket.

– I kaimodulen tenker vi oss lagringsplass i underetasjen, med en stor vareheis som kan ta imot torghandlerbodene når salgsdagen er over.

– Her nede er også lager og kjølerom, garderober og oppholdsrom, i tillegg til servicefunksjoner for båtfolket med vaskerom og dusjmuligheter. Det eneste som krever plass oppe i dagen er publikumstoaletter i et eget bygg. Offentlige toaletter har vi ikke for mange av her i byen, legger Skjelbred til.

Bevarer utsikten

– Hva tenker dere at salgshallen på Strandkaien skal inneholde?

– Først og fremst ønsker vi oss en lav bygning som ikke stjeler utsikt. Hoveddelen mot sør skal være salgslokale for fisk, blomster og grønnsaker, vi kan gjerne kalle det for vintertorget.

– Vi har ambisjoner om at dette skal bli Norges beste fiskehall, der kundene blir garantert de største fiskeopplevelsene. Det skal bli så attraktivt at folk forhåpentligvis reiser til byen for å kjøpe fisk. Utenfor er satt av plass til servering. Ytterst mot nord ser vi for oss et opplevelsessenter, med utsikt mot og informasjon om de historiske stedene i området.

– Så dere vil ikke ha restaurant her?

– Nei. Vi mener det er nok som det er.

– Hva med salg fra båter langs kaien?

– Vi tror det blir urealistisk å få til, men vi er selvsagt ikke imot det. Men kanskje næringstilsynet vil ha motforestillinger.

Slepes på plass

– Hvor stor er denne nye «kaien»?

– I dette forslaget er den 720 kvadratmeter, men størrelsen kan vi diskutere.

– Hva med anleggsperioden?

– Ja, hva med den? Det blir ingen, for denne modulen kan vi bygge på Hanøytangen. Ferdigbygd sleper vi den bare på plass. Men for at den ikke skal synke ved fjære sjø, er vi nødt til å la den hvile på stålrør ned i fast grunn. Det kan gjøres skånsomt så vi ikke ødelegger det arkeologiske materialet på bunnen. Den skal ikke komme i berøring med bunnen.

– Har dere råd til dette?

– Vi har 270 ansatte her på Zachen, og omsetter for 85 millioner kroner. Totalt omsetter KJS-gruppen for 115 millioner, så penger har vi. Vi drømmer oss ikke bort. Vi kan dette med handel.

Samarbeid med Akvariet

– Hva med disse båtene dere har tegnet inn på skissen?

– I dag har vi en båtrute til Akvariet. Dette tilbudet har vi tenkt å utvide, sammen med en egen båtrute på Vågen, en rundtur der turistene kan oppleve de historiske stedene fra sjøsiden.

– Vi har vært i samtaler med Akvariet, og de er begeistret. Vi tenker oss en ny kaiplass på Nordnes, der båten seiler inn i en åpen fiskekjeft. Derfra går en opplevelsestunnel opp til Akvariet, så det blir en totalopplevelse, fra Torget til Akvariet, og retur. På Akvariet ser de for seg at dette kan øke besøkstallene, sier Terje Johan Skjelbred.

– Hvilket tidsperspektiv har dere?

– Vi trenger ikke mer enn et år å få alt på plass når politikerne først har bestemt seg for hva de vil.

Hva synes du om planene? Diskutér saken her.

NYE PLANER: KJS-gruppen ønsker å plassere et nytt flytende anlegg langs Zachariasbryggen. Nede i flyteanlegget blir det lagringsplass for torghandlernes boder. Ved Strandkaien kommer en salgshall ¿ et vintertorg ¿ men ikke noe servicebygg.
KONKURRENTEN: Johan Fredrik Kroepelien i Det Nyttige Selskap er talsmann for en bred allianse av næringslivet i Bergen som ønsker å overta Torget. Kroepelien tar til orde for å bygge en torghall på Strandkaien og tillate salg fra fiskebåter.
Strand, Knut
VIL RYDDE: ¿ Vi vil ha et levende torg, som blir ryddig og åpent om kvelden, sier Terje Johan Skjelbred i KJS-gruppen. Han har alliert seg med torghandlerne og presenterer nye planer for Torget.