30 sykepleiere, fire-fem leger og 20 senger fordelt på 1650 kvadratmeter. Det er noen av målene for størrelsen på det nye planlagte ortopediske sykehuset i Bergen.

Legene Sjur Braaten (47) og Asbjørn Bøe (51) har nylig bedt Helsedepartementet om å godkjenne planene for et privatdrevet ortopedisk sykehus. De to legene er spesialister i generell kirurgi og ortopedi, og jobber i dag ved Kysthospitalet i Hagevik.

— Vi ønsker å gå inn i helsemarkedet der de største køene er, sier Asbjørn Bøe til Bergens Tidende.

Plassering på Kråkenes

Sykehuset, som så langt har fått navnet Casperkollen Ortopediske Sykehus, skal være et spesialsykehus for kirurgi i rygg, hofte, kne og skulder. I søknaden skriver legene at de har mange års erfaring fra offentlige sykehus og inngående kjennskap til pasientgruppen de ønsker å behandle.

— Vi ønsker særlig å profilere oss mot ryggbehandling, da dette er et felt som i dag har et mangelfullt behandlingstilbud i norsk sammenheng, skriver legene i søknaden.

Sjur Braaten og Asbjørn Bøe oppfatter sykehusprosjektet sitt som et supplement til det offentlige helsetilbudet.

— Vi kan avhjelpe det offentlige med lange ventelister. Vestlandsregionen med Bergen har i dag en underkapasitet på disse feltene, og må henvise pasientene til lange ventelister, behandling i utlandet eller private sykehus i Oslo.

Pasienter slipper reisen

De to kirurgene mener at Vestlandsregionen i dag ikke har et fullverdig privat sykehustilbud, i motsetning til Helse Øst og Helse Midt-Norge.

— Vi sender jo allerede pasienter fra Vestlandet til privat sykehus i Oslo. Skal de først opereres privat, kan det jo like så godt skje i Bergen. Så slipper de reisen, sier Asbjørn Bøe til Bergens Tidende.

— Hvorfor vil dere drive sykehus selv?

— Vi føler at det er mange ting du støter mot når du ønsker å øke produksjonen i det offentlige helsevesen. Når du selv har styring på ressursene, er det lettere, sier Bøe.

— Blir det samlede tilbudet til pasientene bedre hvis dere tapper det offentlige for fagfolk?

— Vi ønsker å gjøre mer med mindre ressurser. Vi vil ha en høyere utnyttelsesgrad av personalet. Både Sjur Braaten og jeg har lang erfaring, og kan holde høyt tempo, sier Asbjørn Bøe.

- Blir ikke millionærer

Han tror ikke de kommer til å tape penger på sykehusprosjektet.

— Vi har regnet på det. Til å begynne med må vi konsentrere oss om å betale ned lån. Vi vil nok ikke tape, men vi blir nok heller ikke millionærer, sier Asbjørn Bøe.

Om legene får etablere sitt eget sykehus er ennå ikke avgjort. Helsedepartementet har bedt de lokale helsemyndighetene om en uttalelse. Helse Vest har derfor bedt Helse Bergen si noe om dagens operasjonskapasitet i forhold til behovet fremover.

— Det er første gang i jobben min at jeg har fått en sak om opprettelse av et privat sykehustilbud, sier plansjef Hans Stenberg i Helse Vest i Stavanger til BT.

Får Sjur Braaten og Asbjørn Bøe klarsignal, trenger de ca. seks måneder på seg til å etablere et fullt operativt sykehus.