Forrige uke var representanter fra drosjenæringen i Bergen i møte med byrådsleder Monica Mæland for å høre hva kommunen kan bidra med for å få bukt med piratdrosjevirksomheten.

— Dette er en problematikk som har mange sider. Ikke minst på skattesiden. Vi vil be om et møte med politiet og skattemyndigheter for å se hvordan vi best kan aksjonere mot denne ulovlige virksomheten, sier Ove Foldnes, samferdselsdirektør i Bergen kommune.

På møtet ble det også tatt opp hvordan kommunen kan være med å legge til rette for avvikling av lange taxikøer i helgene. Et problem som både politiet og utelivsbransjen har påpekt er at det lett oppstår brudulje og bråk når folk skal hjem fra byen etter at utestedene stenger.

De lange køene er også bakgrunnen for at det er et marked for pirattaxier.

  • Etter jul kommer vi til å gå gjennom de ulike holdeplassene som finnes i byen og se hvordan vi kan få bedre flyt og avvikling av drosjekøer, sier Foldnes.