• Behovet for nytenkning er helt klart, men jeg tror ikke telt er løsningen på lang sikt. Dagens ordning er ment til å få i gang en debatt rundt hva vi kan gjøre vinterstid, sier daglig leder ved Torget i Bergen AS, Arild Helland.

Han ser for seg at det kommer inn forslag til permanente vinterløsninger på Torget, og har alt utfordret flere næringslivsfolk i Bergen.

Foreløpig ligger det ingen konkrete forslag på bordet, men ved neste styremøte i slutten av januar vil man ha noen utkast klare.

— Vi skal også ha en intern idékonkurranse blant de ansatte på Torget. Ingen vet bedre enn dem hva som trengs, påpeker Helland og understreker at fiske- og torghandlerne ikke må overkjøres i saken.

Kommende eller neste helg skal torgledelsen foreta en markedsundersøkelse knyttet til den nåværende løsningen.

— Vi skal intervjue tusen personer. Fem hundre som bruker Torget og fem hundre som ikke gjør det. Det har alt vist seg at de sterkeste negative innvendingene kommer fra dem som sitter hjemme i stuen sin og aldri er her nede, sier Helland.