RAGNHILD HOV

Det er stiftelsen Bergen Diakonissehjem som blant annet eier sykehuset på Haraldsplass som ønsker å gjøre psykiatrien til et nytt satsingsområde.

Tidlig i høst startet den konkrete planleggingen med å etablere et Senter for Livsmestring.

Administrerende direktør Terje Steen Edvardsen bekrefter overfor Bergens Tidende at stiftelsen ønsker å utvikle en institusjon der formålet både er forebygging, behandling og rehabilitering innen psykisk helse.

— Vi ser for oss en institusjon med inntil 100 plasser innen behandling og rehabilitering. Vi ønsker at institusjonen skal ligge i Bergensområdet. Men den vil ikke bli knyttet til Haraldsplass, sier Steen Edvardsen.

Stor investering

Steen Edvardsen regner med at institusjonen vil bety en investering i 100-millionersklassen. Det er også uklart når den kan åpnes, men man håper at det nye sykehuset kan være i drift innen fem år.

Tidligere overlege ved Haukeland Universitetssykehus, psykiater Øystein Elgen, har fått jobben med å være prosjektleder for planleggingen av den nye institusjonen.

Hjelp i forkant

— Visjonen er at Senter for Livsmestring skal hjelpe folk før en psykisk lidelse får utvikle seg slik at akutt innleggelse på sykehus er nødvendig, understreker Elgen.

Han presiserer at Senter for livsmestring skal utvikles som et unikt behandlingstilbud.

— Ved forebygging av psykiske lidelser er arbeid med relasjonsproblemer, samliv og familie, personlig overyting og utbrenthet og hjelp til kronisk syke viktige områder. Behovet for hvile og rekreasjon, samtale med fagpersoner, stillhet sjelesorg, mosjon, kultur og undervisning vil være viktige hjelpemidler.

Det er også meningen at det nye senteret skal tilby opplæring til studenter og fagpersoner innen helsetjeneste, kirke, organisasjoner og næringsliv.