På Midttun ønsker NorgesGruppen å bygge om to store industribygg i Ulsmågveien til et butikksentrum. Også på andre siden av veien er det planer om varehus.

— Vi får rundt 14.000 ledige kvadratmeter på Midttun som må omdisponeres når vi flytter grossistvirksomheten til Arna. De tenker vi å fylle med butikker for arealkrevende handel, bekrefter regiondirektør Edvin Nilsson.

Hypermarked til Midttun

Han ser for seg elektrovarehandel, en større sportsbutikk og andre detaljvarehus. Selv vil NorgesGruppen bygge en gigantisk matvarebutikk av typen Ultra, som allerede finnes i flere norske byer. Da snakker vi om et hypermarked med opptil 200 ansatte og 200-300 millioner kroner i årlig omsetning.

— Nesttun- og Midttun-området trenger denne typen varehandel for å unngå handelslekkasje. Vi mener at samlokalisering av slike butikker vil virke trafikkdempende i seg selv. Da slipper kundene å kjøre lange distanser, sier Nilsson.

Kommunen er skeptisk, og har bedt om en egen trafikkanalyse av planene. Civitas advarer mot kapasitetsproblemer i rundkjøringene på Nesttun, der trafikkveksten kan bli opptil 21 prosent.

IKEA trekker

I nord er det IKEA og de andre møbelbutikkene som er det store trekkplasteret. Annenhver krone som brukes på møbler og elektro i Bergen legges igjen i Åsane og Arna.

I løpet av 2008 flytter IKEA til større bygg på Nyborg. Da må annen storhandel inn i dagens IKEA-bygg. På nabotomtene er det planer om både idrettspark og næringsarealer. Det planlegges også et Coop Obs! stormarked i Ulset-området. Det blir en ny kundemagnet.

Flere av de store byggevarekjedene er ikke representert i Bergen i dag, men leter etter gode lokaliseringer. Det gjør også den nye møbelkjeden Faktum.