Ifølge forslaget til Nasjonal Transportplan er det ikke aktuelt å bygge en rullebane 2 på Flesland før 2020.

— Men skal vi få rullebane 2 mellom 2020 og 2030 må vi bruke den kommende planperioden til å utrede og avklare behovet, og om det er teknisk mulig. Så planleggingen av en ny rullebane øst for den nåværende må skje i perioden før 2020, hevder Aksnes.

Avinor tror flytrafikken vil øke med 2,8 prosent pr. år frem mot 2020. Aksnes spår en vekst på Flesland som er atskillig høyere enn det.

— Slike prognoser har en tendens til å sprekke. I følge det høyeste alternativet til Transportøkonomisk Institutt spår man 6,2 millioner passasjerer på Flesland i 2020. Men vi tror heller på en fordobling av dagens trafikk, altså minst ni millioner reisende. Behovet for en rullebane 2 vil inntreffe ved ca syv millioner passasjerer.

I forslaget til Nasjonal Transportplan for 2014-19 legges det opp til store investeringer på Flesland. først og fremst utvidelse av trafikkterminalen, tilbringertjenesten til og fra flyplassen, og flysikring.