MARTHE BERG-OLSEN

I møte med fri konkurranse fra og med 1. januar 2007, vil Posten måtte gjennomgå flere endringer for å oppnå en mer kostnadseffektiv drift. Investeringer i nye sorteringsmaskiner for 324 millioner på landsbasis er noen av tiltakene.

— Den store nyheten er de såkalte «multisorterere». Disse behandler små pakker og brev i ulike format og størrelser på én og samme maskin. Posten har pr. i dag flere sorteringsmaskiner avhengig av hvilket brevformat som skal sorteres, sier regiondirektør i Posten for Nord-Hordaland, Jostein Damminger.

Det er det danske firmaet FKI Logistex AS som utvikler maskinene spesielt for Posten. Disse blir inventar i den planlagte nye postterminalen på Espehaugen ved Flesland.

Maskinene skal sørge for å øke andelen maskinsortert post fra 59 prosent ved årets slutt i fjor, til hele 84 prosent i 2008, da postterminalen planlegges å være ferdig bygget.

— Med den nye maskinparken hevder Posten seg i verdensklasse når det gjelder bruk av avansert teknologi, sier Daminger.

— Maskinene er tipp topp moderne!

Damminger kan foreløpig ikke si noe om sorteringsmaskinenens konsekvenser for dagens ansatte, men bemanningen må tilpasses den nyinnkjøpte teknologien.

Når postterminalen i Florø legges ned i februar 2006, blir Bergen eneste terminal i Hordaland og Sogn og Fjordane.