I disse dager er havnevesenet i gang med å utarbeide en reguleringsplan for ny cruisehavn på Kristiansholm. Med ny utfylling i sjøen og ny kaifront kan holmen ta imot to cruiseskip samtidig.

Havnedirektør Morten Meibom og forvaltningssjef Kjell Aga understreker at planene for Kristiansholm er helt i startgropen. Havnevesenet har ikke engang besluttet om det er riktig å satse på et tredje anløpssted for cruiseskip i Bergen.

Først skal reguleringsplanen utarbeides og konsekvensene utredes. Deretter går planene om ny cruisehavn full runde i havnestyre, havneråd og til bystyret.

Rekordene faller

Et av flere forhold som skal utredes er om trenden med stadig økende antall cruiseanløp vil vedvare.

— Vi tror det går den veien. I fjor hadde Bergen totalt 226 anløp. Inntil i dag har vi innmeldt 245 anløp og ligger an til nok et rekordår, konstaterer havnedirektør Meibom.

Havnens smerteterskel ligger omtrent her. Blir skipene flere og større, må det nye kaier til.

Fullbooket?

— Hvorfor ikke bare meddele cruiserederiene at sorry, Bergen er fullbooket?

— Nei, det synes jeg ikke er vår oppgave. Vi prøver heller å flytte anløpene, slik at trafikken sprer best mulig over sommerhalvåret, sier havnedirektøren og legger til:

— Jeg ser jo at byen ikke er tjent med overbooking. Men det får bli opp til reiselivsnæringen å mene noe om.

At Kristiansholm skulle bli cruisehavn har ligget i kortene lenge. I kommunedelplanen for Sandviken er området øremerket dette formålet, gitt at det ble satt i gang arbeid med en reguleringsplan før utløpet av 2004. Det er denne prosessen havnevesenet har startet.

Hegreneset?

— På et møte for utbyggere langs sjøsiden i Sandviken, lanserte kommunens planavdeling tanken om å plassere cruisehavnen på Hegreneset i stedet for Kristiansholm. Er det et alternativ dere vil vurdere?

— Det har ikke vært vurdert så langt. Vi er dessuten ikke grunneiere på Hegreneset, slik vi er på Kristiansholm.

— Er det en mulig konflikt mellom boligbygging i Sandviken og utbygging av cruisehavnen?

— Det er slike forhold vi nå skal utrede, sier Kjell Aga.

— Hva med støy?

— Alle passasjerskip lager lyd, siden motoren produserer strøm til skipet også når det ligger til kai. Men moderne skip blir stadig mer miljøvennlige, noe som betyr mindre utslipp og mindre støy, sier Meibom.

40 busser pr. skip

Noe annet er all busstrafikken som et cruiseanløp skaper. I løpet av en dags landligge kan opptil 40 busser rulle innom for å hente og bringe turistene. Direktør for Norges Fiskerimuseum Anders Haaland tok opp dette da cruisehavnen var tema under en befaring tidligere i år.

— Det er en skandale hvis det nye havneanlegget fører til en stor ny rundkjøring på Sandvikstorget, kom det bestemt fra Haaland.

Fiskerimuseet blir nærmeste nabo til en eventuell ny cruisehavn.

På tampen av 2005 skal reguleringsplanen være klar, sammen med en utredning av konsekvensene for båtfolket, beboere og trafikanter i Sandviken.