ATLE ANDERSSON

— Hvis kommunen sier ja til vårt prosjekt, blir dette en av Europas største barnehager med inntil 300 plasser, forteller prosjektleder Ragnar Risholm i Tris Eiendom.

Sammen med kona Torill Risholm, som eier selskapet, driver ekteparet allerede to barnehager, i Sædalen og på Paradis.

Nå har de kastet seg inn i kampen om et nesten elleve mål stort utbyggingsområde ved Lagunen i Fana. Tris Eiendom har alt presentert prosjektet «Eventyrskogen Oppvekstsenter» for Bergen kommune, som er selger av eiendommen.

17 avdelinger

BT skrev søndag at Forsvaret til høsten åpner døgnåpen barnehage på Laksevåg. Samtidig uttalte byrådsleder Monica Mæland seg i svært positive vendinger om døgnåpne barnehager. Hun åpnet for at også Bergen kommune i fremtiden kan satse på liknende tilbud.

Eventyrskogen Oppvekstsenter har en prislapp på rundt 52 millioner kroner. Prosjektet inneholder seks bygninger, inkludert fem barnehager med totalt 17 avdelinger. Åpningstidene blir fleksible, og en av avdelingene planlegges med et tjuetall døgnåpne plasser.

— Vi er overbevist om at det er behov for kvelds- og nattåpne barnehager. Undersøkelser vi har gjort blant foreldre i våre barnehager, bekrefter dette. Skiftarbeidere, ikke minst i helsesektoren, er en nærliggende målgruppe, mener Risholm.

Kan åpne neste år

I tillegg til barnehager vil Tris Eiendom bygge svømmebasseng og gymsal på området. Oppvekstsenteret skal være spesialtilpasset for funksjonshemmete og barn med spesielle behov. Utendørsaktiviteter som sykkelbane, taubane, hinderløype og utvendig scene inngår også i planene.

Tris Eiendom kjemper med flere andre interessenter om den attraktive tomten ved Lagunen.

— Vi håper på en snarlig avklaring. Finansieringen av vårt prosjekt baserer seg blant annet på 11 millioner kroner i statlig investeringstilskudd til barnehageutbygging. For å få det, må prosjektet stå ferdig i løpet av 2005. For Bergen kommune vil ikke dette koste fem flate øre, sier Ragnar Risholm.

Byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit (V) er informert om planene. Overfor BT gjør han det klart at byrådet ennå ikke har tatt stilling til hvem som får kjøpe tomten ved Lagunen. Det skjer i løpet av sommeren. Tveit understreker at byrådet stiller seg positiv til etablering av nattåpne barnehager.

DØGNÅPENT: Selskapet Tris Eiendom har planene klare for oppvekstsenter med 300 barnehageplasser og aktivitetstilbud i seks bygninger ved Lagunen i Fana. En av barnehageavdelingene skal være nattåpen. ILLUSTRASJON: TRIS EIENDOM