I forrige uke ble det kjent at Haugland Kraft planlegger et kullkraftverk i Rogaland. Nå forteller industriselskapene Tinfos, Søral, Eramet og norske Sargas om planer for et kullkraftverk i nabofylket Hordaland, rett ved smelteverket Sørdal på Husnes.

– Jeg kan bekrefte at vi utreder muligheten for å bygge et kullkraftverk på Husnes. Vi er i den første fasen av planleggingen, og ingenting er bestemt ennå, sier administrerende direktør Jan Yttredal i Sør-Norge Aluminium AS til NTB.

Han sier at det har blitt jobbet med planene om et kullkraftverk på Husnes siden sommeren 2006, men at noen beslutning sannsynligvis ikke blir tatt før nærmere sommeren.

Ifølge Sargas vil et tilbud på levering av kraftverket kunne foreligge i løpet av første halvår 2007. En eventuell byggebeslutning kan fattes i første halvår av 2008, med ferdigstillelse og produksjonsstart i 2011.

En ny patentert renseteknologi som kan fange opp minst 95 prosent av CO2-utslippene er sentralt i planene. Tanken er å tilbakeføre CO2 til oljefeltene på norsk kontinentalsokkel for dermed å øke oljeutvinningen.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani kan være en fremtidig kulleverandør fra sine forekomster på Svalbard, som er nok til å øke kraftproduksjonen i Norge med 25 prosent.

Kraftverket kan gi en årlig produksjon på 3.000 GWh. Sargas mener dette vil sikre mange norske industriarbeidsplasser både innen etablert og fremtidig produksjon av aluminium, jernlegeringer, titanslagg og manganlegeringer.

ODDLEIV APNESETH
JAN M. LILLEBØ