Over hundre personer var tirsdag kveld samlet for å diskutere morgendagens Bryggen. Både næringsliv, antikvariske myndigheter, politikere og støtteforeninger var representert, og de store spørsmålene var hvordan flere bergensere skal ta i bruk Bryggen, og hvordan området skal ivaretas.

Trenger aktivitet

— Vi trenger aktivitet på Bryggen og enda flere brukere og mennesker. Vi har over en million besøkende i sommermånedene, men jeg håper flere bergensere vil få øynene opp for Bryggen og bruke området aktivt, sa Janicke Runshaug Foss, styreleder for Bryggens Venner som arrangerte debatten.

Hun fikk støtte fra Per Øyvind Riise, direktør ved Bymuseet i Bergen. Han mente at en av de største utfordringene er at historien til Bryggen ikke er godt nok kjent.

Riise mente løsningen er et dedikert visningssenter på et av museene, og at det henger informasjon inni bryggeområdet som kan fortelle folk mer om grunnen de står på.

— Vi har allerede fått midler til bruk av håndholdte medier. Det vil si at man kan bruke mobil eller nettbrett for å få frem informasjon om Bryggen i miljøet. Dette ved hjelp av for eksempel GPS eller ved hjelp av QR-koder, sa han.

Har tapt for kjøpesentrene

Næringslivet på Bryggen opplever at deres sesong er for kort. De fortalte at de trengte sårt flere besøkende i månedene mellom oktober og mars.

— Vi savner bergensere på Bryggen. Vi føler at det ikke er nok engasjement hos befolkningen til å drive bedriften hele året, men dette er noe vi må få til, sa Kjell Moberg, som driver Hetlands Atelier.

— Med begeistring som drivkraft, skal vi få dette til, sa han.

Også Harald Schjelderup, gruppeleder i bystyret for Ap, etterlyste et større engasjement for Bryggen blant bergenserne.

— Det å kunne drive forretning her er viktig for å bevare område på en god måte. Vi må få til en sentrumsplan som vil bidra til at også bergenserne bruker Bryggen som et handelssted, sa han.

Bekymret for bybane

Også spørsmål rundt bybanetrasé over Bryggen ble tatt opp av publikum. Mange var bekymret for hvordan det ville påvirke området som helhet.

— Vi har ikke fattet noen beslutning om hvorvidt Bybanen skal gå over Bryggen, og det er en krevende vurdering. Vi må tenke på at det er snakk om 10.000 biler i dag, eller 250 bybanevogner. Jeg tror ikke alle er klar over hvor mange biler som kjører der i dag, sa Filip Rygg (KrF), byråd for miljø og byutvikling.

Dersom det blir vedtatt at det skal gå bybane over Bryggen, mener han det må til en skikkelig oppgradering av området.

— Målet må være at dette blir et av de sentrale stedene å være, sa Rygg.

Hvilket forhold har du til Bryggen?

KODER: Kjenner du Bryggens historie? Bymuseet tenker på å utvikle QR-koder som kan fortelle deg om Bryggens historie. De ønsker at flere skal vite at de er på verdensarvsted.