I så fall blir akademiet det første i sitt slag her til lands.

— Om folk i Herand er mer fredfulle enn andre, tør jeg ikke si. Men i bygden bor det aktive mennesker med god dugnadsånd, som har fått til mange trivelige ting i lokalmiljøet, sier varaordfører Sigrid Brattabø Handegard (Sp) i Jondal kommune.

Ifølge NRK dukket ideen opp da bygdas skole for noen år siden ble lagt ned, og de forholdsvis nye skolebygningene ble stående ubrukt. Videre har det hver sommer blitt avholdt et fredssymposium i Herand under ledelse av fredsforsker Johan Galtung, forteller varaordføreren.

— Ideen er å utvide dette symposiet til et fast tilbud. Fredsakademiet skal etter planen få eksamensrett, og til akademiet skal det knyttes en kommunikasjon- og medielinje for den videregående skolen, sier Brattabø Handegard.

Hordaland fylkeskommune skal nå ta stilling til om undervisningen for videregående medieelever skal legges til Herand, mens Jondal kommune arbeider med å få selve akademiet på plass. Om alt går etter planen er både akademiet og medielinja på plass i bygdas skolebygninger ved skolestart høsten 2006.

— Det vil bli fantastisk spennende, og virkelig sette Herand på kartet, sier varaordføreren.

I bygden bor det om lag 300 mennesker, og nå kan fred altså bli en sysselsetting ved siden av jordbruk og fruktdyrking.