Den nye befolkningsprognosentil Hordaland fylkeskommune viser at fylket vil ha 677.00 innbyggere i 2035. Det er 160.000flere enn i dag, viser tallene som ble offentliggjort mandag.

Eksport gir vekst

Det nye i årets prognose er at ordretilgangen foreksportbedrifter er lagt til som parameter når fylket skal spå utviklingen iinnbyggertall.

— Det harnemlig vist seg at det historisk er en ganske klar sammenheng mellomordresituasjonen for denne industrien og tilflytting. Det merkes påinnbyggertallene med halvannet års forsinkelse, sier Stian Skår Ludvigsen ianalyseavdelingen i fylkeskommunen.Det betyraltså at nedgang i eksportnæringene fremover vil merkes på folkeveksten ogbehovet for boliger. Torsdag meldte Statistisk sentralbyrå om en forventetnedgang på 15 prosent.

— Det erforeløpig ikke dramatisk, og vil ikke påvirke våre prognoser i stor grad, sierLudvigsen.

50.000 +/-

Likevel kan den økonomiske utviklingen gi 50.000 flere eller færre innbyggere i fylket. Det kommer frem i scenariene som er valgt i prognosene.

Det mestpositive scenarioet viser at det vil bo 700.000 innbyggere i Hordaland innen2035. Om ordretilgangen for eksportindustrien blir lav, vil tallet være650.000. Etmellomscenario ender altså på 677.000.

Dersom mellomscenariet slår til, trengs det 74.000 flere boliger i 2035.

32.000 flereenslige ­trenger bolig innen 2035. 22.000 fleresmåbarnsfamilier og 20.000 familier med større arealbehov ­trenger bolig. Det betyr atdet er behov for 3300 nye boliger hvert år.

- Flytter hjem igjen

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) peker også hvor avhengig Hordaland er av eksportindustrien.

— Dette viserat vi virkelig er et industrifylke, og er veldig berørt av internasjonalekonjunkturer, sier han.

Mange har vært bekymret for at arbeidsinnvandringen til Norge og Vestlandet skal føre til problemer for velferdsstaten når konjunkturene er nedadgående, og mange mister jobben. Den frykten mener Nilsen er ovedrevet.

— Disse tallene viser at arbeidsinnvandrerne som kommer igode tider, i stor grad flytter hjem når jobben er gjort. Det er også noe åtenkte på når vi planlegger fremtiden, sier Nilsen.

Meland vokser mest

Det er kystkommunene og kommunene i omlandet til Bergen somfår den største veksten. Analysen viser at Meland vil få den høyeste veksten i fylket, på hele74,3 prosent.

Også Os, Sveio og Øygarden får en vekst på over 50 prosent om prognosen held. Noen kommuner, som Granvin og Odda vil få tilbakegang frem mot 2035 , i følge prognosen.

Det er forventet at bergensregionen vokser med 25 prosent på 15 år og at det blir ein halv million innbyggerer i bergensregionen innen 2030. Regionen øker dermed med 100.000 innbyggere.