— Kostnadene er ikke all verden, og vi tror effekten vil bli god. Det er ikke tatt formell beslutning ennå, men jeg regner med at dette er noe vi kan gå i gang med når det blir kaldt, tørt og støvproblemene er på det aller verste, sier sjefsingeniør Gunnar Kråkenes i Statens vegvesen.

I perioder med lite nedbør regner man med at ekstra feiing vil minske mengden av trafikkstøv. Kalsiumklorid, som løses opp i vann og dusjes på veiene, antas å binde støvet.

— Vi har prøvd ut kalsiumklorid i tunneler, med godt resultat, opplyser Kråkenes.

Overprøver politikerne

I går meldte BT at Vegdirektoratet vil tvinge Bergen til å fortsette med piggdekkavgiften - til tross for at byrådspartiene og Frp er enige om å fjerne den. Årsaken er den elendige luftkvaliteten: I 2006 ble det rapportert om 35 overskridelser av døgngrenseverdien for svevestøv på Danmarks plass. Det fordrer innføring av effektive tiltak, ifølge Forurensingsforskriften for lokal luftkvalitet. Piggdekkgebyr er et slikt effektivt tiltak, mener både Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

Mindre støv hittil i år

Bergen kommune og Statens vegvesen samarbeider om å måle luftforurensningen i Bergen sentrum. Hittil i år er antall støvepisoder - altså overskridelser av døgngrenseverdien for svevestøv - lavere enn på samme tid i fjor. Det opplyser leder av helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit.

— Hittil har vi hatt 14 støvepisoder på Danmarks plass. Men dette er veldig væravhengig, og det er fire måneder igjen av året. Jeg tør derfor ikke spå hvordan 2007 blir totalt sett, sammenlignet med 2006, sier Tveit.

Men mye mer eksos

Derimot fortsetter utslippene av eksos - eller nitrogendioksid - å øke. Gjennomsnittlig innhold av nitrogendioksid per år ligger allerede over de fastsatte grenseverdiene.

— Det er veldig bekymringsfullt. Og samtidig som utslippene øker, blir grensene for hvor mye nitrogendioksid som tillates, stadig lavere. Her tror jeg Bergen kan få mye større problemer med Forurensingsforskriften, enn akkurat det som går på svevestøv, sier Ingvar Tveit.

Jan M. Lillebø (arkiv)