Det er Sunnfjord Energi AS og Lutelandet Utvikling som står bak planene. De vil bygge ti vindmøller på 5 megawatt hver, nok til å forsyne 6000 husstander med kraft.

Planene ble lansert i går. Det er planer om investeringer på om lag 400 millioner kroner, som også omfatter ny kai, veianlegg og linjenett.

— Dette er en veldig viktig dag for Lutelandet. Dette er nemlig det første konkrete prosjektet som kan bli realisert. Vindmølleparken kan bli starten på et industrieventyr, sier daglig leder Stein Arne Ottesen i Lutelandet Utvikling til NRK Sogn og Fjordane.

Vindkraft-planene blir nå forhåndsmeldt til Norges vassdrags- og energidirektorat. Går det som initiativtakerne håper, vil utbyggingen starte i 2009.

De gunstige støtteordningene for vindkraftprosjekter gjør Lutelandet særlig godt egnet for utbygging, ifølge Sunnfjord Energi. Selskapet utreder også vindmølle-prosjekter i Solund.

Det har vært planlagt industri på Lutelandet i mange år. Lokalpolitikere og næringslivsfolk håper fortsatt at området kan få ilandføring av gass fra Nordsjøen.