Det var i 1996. «Ordning for kildesortering og innsamling av husholdningsavfall» het sak 442/96. Vågsbunnen skulle være prøveprosjekt for utbygging av returpunkt for glass og papir, tilpasset dette verneverdige området. Dessuten skulle man finne frem til en estetisk forbedring av eksisterende løsninger for innsamling av husholdningsavfall.

Tanken var den beste — men det er blitt med den. «Ved oppføring av nybygg eller ved hovedombygning skal byggherren sette av tilstrekkelig areal til kildesortering,» heter det i 442/96. «Øvrige abonnenter som leverer forbruksavfall innenfor reguleringsområdet plikter å finne plassering for sine avfallsbeholdere utenfor offentlige trafikkområder. Der dette ikke er praktisk mulig, skal det etableres samleplasser godkjent av Bergen kommune,» heter det også.

Planleggerne var klar over at det mange steder var vanskelig å få plassert beholdere. Men det finnes alternative løsninger. I Strangehagen på Nordnes ble samleplassen puttet inn i en mur, på Nygård har man gravet returpunktene ned i bakken.

Men i Vågsbunnen og litt oppover på Fjellsiden er situasjonen stort sett som den var i 1996.

— Vi har stadig det samme problemet: Hvor skal vi plassere beholdere når vi helst vil ha dem vekk fra fortauene, sier divisjonssjef Ingrid Hitland i BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap). - Vi vil jo helst finne frem til utstyr som ikke forsøpler, men problemet er plass og fremkommelighet. Enten er beholderne for små slik at de blir fort fulle, eller så er de store og stygge.

Med andre ord: Hva kan man plassere hvor? Returpunktene er BIRs ansvar - og de er til jevnlig vurdering. Men vi har også våre private bosspann, spann som mange steder blir stående ute hele uken. Ikke akkurat en pryd for de bergenske smitt og smau. Men forklaringen fra flere er at de innendørs ikke har plass til de store spannene. Nettopp derfor tilbyr BIR mindre spann som blir tømt to ganger i uken, og det er noen tusen som har tatt imot dette tilbudet. - Men de blir jo ofte stående ute, de små spannene også, sukker Ingrid Hitland.

BOSS: Små eller store spann - stygt er det uansett.