Seniorrådgiver Tor Høyland ved Statens vegvesen sier til BT at han skjønner godt at gårsdagens hendelse bringer vonde minner.

Han forsikrer om at Statens vegvesen arbeider målrettet med å forbedre veiforholdene i området.

— Det som vi gjør nå trenger vi litt tid til. Vi foretar en del målinger og registreringer, ikke bare i det krysset der den tragiske dødsulykken skjedde, men på en strekning på to kilometer i Rong. Det finnes flere slike kryss og strekninger, og vi undersøker nå om disse stedene trenger liknende tiltak. Vi kommer med en del forslag til strakstiltak innen påsken og er i møter med kommunen om større tiltak, som for eksempel fotgjengerunderganger, sier Høyland