Dermed er ikke lenger blinde og svaksynte avhengig av å få menyen lest opp av kelner eller noen i sitt eget følge.

— Det er svært prisverdig at noen går foran og legger forholdene til rette, slik at blinde kan føle seg selvhjulpne og likeverdige som kunder og gjester, sier Ove R. Leganger i Vestlandske Blindeforbund i en pressemelding.