Restauranten har klaget på at skjenkebevillingen inndras for fire uker etter at det ble avslørt at restauranten hadde skjenket alkohol til tre ungdommer under 18 år.

Peppes Pizza har erkjent det faktiske forhold, noe annet ville ha vært underlig. For den ulovlige skjenkingen ble avdekket av politiet.

Det var Peppes Pizza som selv tilkalte politiet fordi de tre ungdommene nektet å gjøre opp for seg. Da politiet tok opp forklaring kom det ganske snart for en dag at de tre var under 18 år. De hadde for øvrig alle konsumert fire pæresider.

Fordi restauranten ikke har noen forhistorie med brudd på skjenkebestemmelsene, mente Peppes Pizza at de burde slippe unna uten inndraging. Det var enstemmig komité ikke enig i. Den viser til at yngstemann som ble skjenket var så vidt fylt 15 år.

— Dette er et så grovt brudd på skjenkebestemmelsene at vi er nødt til å statuere et eksempel, sier komitéleder Terje Ohnstad (A).

I samme møte ble en klage fra Kontra Bar på inndraging av skjenkebevillingen i to uker etter å ha skjenket en overstadig beruset gjest, også avslått.