Sjåføren ble stoppet i en rutinemessig promillekontroll, men ble raskt avslørt som piratsjåfør.

Vedkommende er blitt tatt tidligere og ble bøtelagt før «drosjen» hans ble avskiltet.