«Nansen» er den samme fregatten som tidligere har vært brukt til piratjakt i Adenbukta, og som skal tilbake dit på et halvårig oppdrag neste år. Fartøyet la fra kai på Haakonsvern mandag, men var tilbake igjen der dagen etter. Årsaken var feil ved minst en av de fire generatorene. Disse sørger blant annet for strømforsyningen om bord.

— Udramatisk

— Det var ingen dramatikk forbundet med dette. Dersom det hadde vært helt nødvendig, kunne skipet ha gjennomført seilasen, sier kommandørkaptein Nils Kristian Haugen, informasjonsoffiser i Sjøforsvaret.

Skipssjefen valgte likevel å returnere til Haakonsvern for å få utbedret feilen.

— Problemet var av en slik art at det teoretisk kan gi sikkerhetsmessige utfordringer. Han valgte helt korrekt å sette sikkerheten i høysetet og gå til kai for å få ordnet dette før seilingsprogrammet gjenopptas, sier Haugen.

- Hva hvis feilen hadde oppstått under piratoppdrag i Adenbukta?

— Som sagt; skipet hadde kunnet operere dersom det hadde vært nødvendig. Dette er en bagatellmessig feil som fra tid til annen kan oppstå på alle fartøyene våre.

Garantien utløpt

Feilen er funnet, og utbedring er under vurdering. Det er foreløpig ikke kjent hvor lang tid reparasjonen vil ta.

Garantien på den seks år gamle fregatten er løpt ut, og Sjøforsvaret må selv ta kostnadene av reparasjonen.

Flere av de nye fregattene hadde motorproblemer i innkjøringsfasen. KNM "Otto Sverdrup" fikk blant annet maskintrøbbel etter et testtokt til Svalbard i 2009. Slepebåt ble rekvirert, men skipssjefen valgte til slutt å ankre opp utenfor Bodø i noen timer inntil feilen ble reparert. KNM "Fridtjof Nansen" og KNM "Roald Amundsen" har også hatt motorproblemer.

Ny feil

— Feilen denne gangen har ingen sammenheng med tidligere problemer. Det er heller ikke kjent for oss at den er et vanlig problem på de øvrige fire fregattene, sier Nils Kristian Haugen.

KNM «Fridtjof Nansen» skulle ut på det årlige oppdraget til Svalbard som Sjøforsvaret er pålagt å gjennomføre. Tilstedeværelsen er ikke angitt til noe bestemt tidspunkt på året.

— Vi vurderer nå hvordan vi skal gjennomføre dette oppdraget, enten ved at "Nansen" tar det etter at feilen er reparert, eller ved at andre KNM-fartøyer utfører oppdraget. Toktet vil uansett bli gjennomført som pålagt i løpet av 2012, sier informasjonsoffiser Haugen.