— Vi fikk tirsdag bekreftet at han får visum, så vi er meget fornøyd med å få ham med på konferansen, sier Dag Ketil Grønnesby, administrerende direktør i selskapet Possibility som arrangerer konferansen.

På konferansen i Bergen 15. mars deltar representanter fra rederier med skip i fangenskap, representanter fra forsikringsbransjen og andre som er berørt av piratenes virksomhet. Blant annet skal spørsmålet om bevæpning av skipene diskuteres.

Den 47 år gamle Mwangura er opprinnelig sjømann, han har arbeidet for å hjelpe dårlig betalte sjøfolk i mange år før han ble kontaktet av piratene som ville bruke ham som kontaktperson. Han har formidlet kontakt mellom piratene og rederiene, og han har vært en viktig kilde til informasjon om hva som skjer med kaprede skip.

Mwanguras offisielle tittel er koordinator for østafrikanske sjøfolks hjelpeprogram. På konferansen i Bergen skal han snakke om sjøfolkene som holdes i fangenskap.