— Det er virkelig akademisk sus i disse korridorene, sier professor emeritus Edgar Hovland. Han har vært hovedforfatter av jubileumsboken om Geofysisk institutt.

Sammen med instituttstyrer Peter Mosby Haugan viser han oss rundt i bygningen fra 1928. Det er finansiert av Bergen kommune og bergenske mesener, den største av dem alle var Johan Ludvig Mowinckel.

De tre som sto bak etableringen var oseanograf Bjørn Helland-Hansen, preses Johan Lothe og geofysiker Vilhelm Bjerknes. De står i dag på sokkel, hedret hver på sin måte.

Dette instituttet skapte fundamentet for moderne værvarsling, kalt Bergensskolen i meteorologi.

Vår tids instituttstyrer er oseanograf og barnebarn til den kjente oseanografen Håkon Mosby, som har fått et havforskningsskip oppkalt etter seg.

Vi følger Edgar Hovland og Peter Mosby Haugan opp trapper, gjennom ganger, forbi arbeidsplasser og til slutt ut på taket der måleinstrumentene står.

Mange av dem tilhører Vervarslinga på Vestlandet. De har arbeidsplassene sine i de øverste etasjene i midtbygningen, og sorterer under Meteorologisk institutt i Oslo. Geofysisk institutt er en del av Universitetet i Bergen. Begge har store berømtheter i anene sine.

Galleriet

De henger i kantinen alle sammen, gamle svart/hvit-fotografier sammen med meteorologiske kart og havstrømskart.

Så ramser de to opp verdensberømte navn: Bjørn Helland-Hansen, «Storebjørn», som var en ledende oseanograf i årene rundt første verdenskrig, Vilhelm Bjerknes og sønnen Jack Bjerknes, som allerede 22 år gammel hadde skapt seg et internasjonalt navn.

— Han var da bare halvstudert, men en stor begavelse, sier Edgar Hovland.

I tillegg nevner han Olaf Devik, Harald Ulrik Sverdrup og Karl Ludvig Godske.

Sistnevnte var en pioner i lokalklimatiske undersøkelser, og den første som oppdaget forskjellene i mikroklimaet i Bergen.

Etter krigen ble det bygget opp en avdeling i praktisk teknisk fysikk, under ledelse av Olaf Devik. Dette spilte en kolossal rolle for forskningsutviklingen etter krigen. Kjente navn her var Odd og Helmer Dahl.

Verdifulle måledata

Nede i bygningen sitter de. Geofysisk institutt har ca 30 ansatte, pluss studenter. Særlig mange mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater. I sidefløyene, som kom til i 1952, har Bjerknessenteret lokaler med 50 ansatte og 30 studenter. Kjente navn her er Eystein Jansen, Ola M. Johannessen og Helge Drange.

— Geofysisk institutt har i alle år vært en utviklingsanstalt for oseanografer og meteorologer, sier Hovland.

— Takket være pionerene, særlig Bjørn Helland-Hansen, vet vi mye om klimavariasjonene i havet, legger Peter Mosby Haugan til.

— Allerede på begynnelsen av 1900-tallet begynte han å ta vannprøver i Norskehavet på forskjellig dybder. Apparatene som gjorde det mulig ble utviklet her i Bergen. Vannprøvene ga opplysninger om temperatur, saltholdighet og tetthet. Disse lange tidshorisontene gir i dag verdifull kunnskap, og er helt nødvendige for å fortelle om endringene i havet.

— Og hva forteller de oss?

Havklimaet endrer seg

— At temperaturen i dypet i Norskehavet har steget med 0,1 grad. Det høres svært lite ut, men tenk på hvor ufattelig mye varme som skal til. Havet er tusen meter dypt, og tusenvis av kvadratkilometer. Det skal mye energi til for å varme opp så mye vann.

Vi står oppe i museet, et rom det er naturlig å begynne omvisningen i.

Her ligger et arsenal av måleinstrumenter. De ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet og gjorde moderne havforskning mulig.

Miljøet som utviklet disse var ledende i mange år.

— Men vi har klart å hevde oss helt til i dag, vi henger fortsatt med i svingene.

Det er de alle tre enige om der vi står på taket og beundrer rundskuet.

— Hvorfor ble denne bygningen lagt akkurat her?

— Det var idé helt tilbake til 1915. Da så de for seg at aksen på Nygårdshøyden fra planlagte Sydneshaugen skole, Bergens Museum og Geofysen skulle bli kjerneområde for et universitet en gang i fremtiden, sier Hovland.

PÅ TAKET: Fra den store hvite bygningen i Florida-svingen er det fri utsikt i alle retninger. Fra venstre professor eremitus og bokredaktør Edgar Hovland, instituttstyrer Peter Mosby Haugan og leder for Vervarslinga i Bergen, Karen Doublet.
FLYMETEOROLOGEN: Bjørn Erling Bjørnerud lager trendvarsel for Værnes, Sola og Fles-land.
SOLTIMER: Denne glasskulen måler hvor mange soltimer det er i Bergen, dag for dag, året igjennom. Det er et gammelt instrument, men gjør jobben.
VINDMÅLEREN høyt der oppe.
INSTRUMENTER: Topp moderne måleutstyr på rekke og rad.