• Alle har hørt om Arne Fabrikker og Salhus Tricotagefabrik, men ikke alle vet at pionèrene innen tekstilindustrien i Bergensdistriktet var innvandrere.

Fremveksten av tekstilindustrien

På 1840-tallet kom det en rekke industripionèrer til Norge. Vestnorske fosser gav muligheter for industrietablering, og det vokste på få år frem en rekke fabrikker som utnyttet vannkraften til tekstilproduksjon.

Likevel var det ikke nordmenn som gikk i spissen for å etablere tekstilindustri her, men innvandrere fra Slesvig. Disse innvandrerne satte raskt i gang med å etablere tekstilindustri og ble markante skikkelser i det bergenske næringsliv.

Pionèren Peter Jebsen

Pioneren blant disse innvandrerne var Peter Jebsen fra Broager i Slesvig. Etter avsluttet skolegang, gikk han i lære i sin bror Jens`forretning (manufaktur— og kolonialbransjen) i Sønderborg. I tillegg hadde Peter handelsutdannelse fra Hamburg i firmaet H. C. Bock. Dette firmaet var betydelig innenfor manufakturforretning med forbindelser til Norge, Sverige og Russland.

I 1842 ble så Peter Jebsen sendt til Bergen for å sette seg inn i norske forhold. I Bergen arbeidet han først hos Adam Müller og senere hos F. G. Gade.

Blindemselvens Væverie

Peter Jebsen ble snart oppmerksom på de mulighetene som lå i de mange vannfallene i vårt distrikt. I 1845 undertegnet Peter Jebsen kjøpekontrakt på kjøp av Blindemselven (Blindheim i Åsane) som renner ut i Ytre Arna. Om årsaken til at det ble nettopp Blindemselven og hvordan kjøpet skal ha gått for seg forteller Sigurd Grieg følgende:

”Fra Bergen tok Jebsen seg turer til de nærmeste bygder for å se etter passende vassfall. Det fortelles at han en søndag morgen dro ut på en slik ferd. Han gikk den gamle byvei over Borgaskaret og kom ned til Indre Arna. Han så på elven der om den kunne nyttes, men den var for flat. Så gikk han langs etter Arnavågen og kom til Ytre Arna og videre til Blindheimselven.

Denne elv fant han straks passende for industriell virksomhet. Grunnen på nordsiden av elven eide Lidabøndene, mens oppsitterne på Ytre Arna eide grunnen på sydsiden. Eierne var i kirke i Haus den dagen, men da Jebsen hadde pekt ut hvor meget han ville kjøpe, møttes han med dem i et naust.

Der ble de hurtig enige om handelen, og da kontrakten skulle undertegnes, la han papiret på ryggen til en av Lidabøndene og skrev under selv. Så snudde han sin egen rygg til, og selgerne skrev under mens papiret lå på hans egen rygg.”

Etter oppkjøpet av Blindheimselven hadde Jebsen et utenlandsopphold hvor han studerte bomullsindustri i Holland, Belgia, Frankrike, Sveits, Tyskland og England. I Manchester kjøpte han maskiner til et bomullsveveri og startet så opp ”Blindemselvens Væverie” i 1846.

Fikk hjelp av familien

Peter Jebsen fikk hjelp av familien, bl.a. hjalp broren Jens i Sønderborg ham med penger i begynnelsen. To av de andre brødrene, Johan og Jürgen kom til Arna i henholdsvis 1846 og 1863. Johan ble opptatt i firmaet i 1855 og Jürgen i 1863.

Peter Jebsen hovedsakelige virksomhet i Arna var i perioden mellom 1846 og 1864. Fra høsten 1864 flyttet Peter Jebsen til Bergen hvor han ofret seg for sine mangeartete forretninger. Den daglige ledelsen av Arne Fabrikker var da overtatt av hans brødre Johan og Jürg. Jebsen.

Spinneri i Arna

Peter Jebsen startet altså med et ”Blindemselvens Væverie” i 1846. Tre år senere, altså i 1849, etablerte hans bror Jürg. Jebsen et spinneri i Arna. Etter hvert utviklet brødrene Jebsens veveri og spinneri seg til det som senere ble kjent som A/S Arne Fabrikker.

Underveis var bedriftene utvidet mange ganger og det ble kjøpte opp mer grunn og flere vannrettigheter både i Arna og Åsane. Disse oppkjøpene er årsaken til at f.eks. Hetlebakkstemma og Hjortlandsstemma i Åsane ble demmet opp. Etableringen av det som til sist ble A/S Arne Fabrikker har ”skapt” Ytre Arna, og har selvsagt også hatt stor betydning for de mange som fikk arbeid i tilknytning til fabrikkdriften.

470 ansatte

I 1850 var det 151 arbeidere i Arne Fabrikker. Antall ansatte steg jevnt og trutt, i 1865 var det 450 ansatte og i 1907 var antallet kommet opp i 470. Storparten av de ansatte kom fra de nærmeste områdene – mange av disse måtte muligens ha måttet utvandre om det ikke fantes arbeid å få i Arna.

Peter Jebsens ”Blindemselvens Væverie” var altså den første av de mange tekstilfabrikkene som utover 1800-tallet ble anlagt i og omkring Bergen. Peter Jebsen var innvandrer og pioner, men det kom mange innvandrere etter ham. Som Øystein Sandberg skrev om Peter Jebsen:

- En liten slesvigs invasjon

”Han kom fra Slesvig, og han kom alene. Men han dro andre etter seg. Det ble til slutt en hel liten slesvigsk invasjon til Vestlandets hovedstad.Og med Bergen som base rykket de videre ut og la et nett av tekstilfabrikker utover Hordland og enda lenger. (...). Den vestlandske tekstilindustri formerte seg ved knoppskytning”.

Peter Jebsen grunnla den ene av fabrikkene i Arna og fabrikkene på Dale (1879). Broren Jürg Jebsen grunnla den andre av fabrikkene i Arna og siden fabrikkene i Bergen og Fossekleven i Vestfold, og Partille Yllefabrikk ved Gøteborg. Den tredje broren, Johan Jebsen, grunnla bl.a. Trengereid fabrikker.

I neste ukes glimt kan du lese om da tekstilindustrien kom til Åsane

Aktuelle lenker:

Les mer om tekstilindustrien i Bergensdistriktet i Nettutstilling om innvandringen til Bergen 1600-2000

Tekstilindustri i Hordaland

Reisekart over tekniske og industrielle kulturminne i Hordaland

Åsane Historielag

Aktuell litteratur:

Sigurd Grieg: ”A/S Arne Fabrikker 1846-1946” Bergen 1946

"Peter Jebsen" av Øistein Sandberg i ”Merkesmenn i Bergens næringsliv, 12 Portretter” Bergen 1948.

Sigurd Grieg: ”Norsk Tekstil 1”, Oslo 1948.

Paul Sigve Amundsen