Folk spaserer i små klynger opp den brosteinsbelagte inngangen til festningsområdet og den historiske Kristkirketomten på Bergenhus. Årets tverrkirkelige utendørsgudstjeneste, den tolvte i rekken, begynner snart.

No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den hele skapning stundar no fram til sumars tid.

Et enkelt trealter og et stort trekors er for anledningen plassert ved St. Sunniva-statuen. Herfra skuer representanter fra Kristkirken, Den norske kirke, Metodistkirken, St. Paul, Den evangelisk-lutherske frikirke, Den ortodokse kirke og Døvekirken utover de knapt hundre fremmøtte, som har plassert seg på lave murer, i trapper og på det nyklipte gresset på vollen. Gammel og ung, fra flere nasjoner, trosretninger og med forskjellige språk, er samlet for å høre pinsens budskap om Den Hellige Ånd.

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror.

Forsamlingens spede sangstemmer blander seg med spurvenes, som kvitrer våryre i hekkene langs vollmuren. Et turistskip tuter tre ganger i skipsfløyten, og vinden rusker lett i både prestekapper og de lilla syrinblomstene i buskene bak alteret. To eldre damen knytter chiffonsjalene sine godt i halsen. Det kan være friskt i Guds frie natur.

Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad, med sumar utan kulde og utan solarglad.

Knapt noe annet sted i Bergen er historisk sett bedre egnet til en slik fellesgudstjeneste enn Kristkirketomten. Dette stedet har svært lange røtter som gudstjenesteplass. Her er fem konger gravlagt og fire kronet. Den første steinkirken ble bygget av Olav Kyrre kort tid etter at han grunnla Bergen, og på 1200-tallet var Holmen kongsgård også det politiske senter i Norge. I 1170 ble dessuten levningene etter St. Sunniva flyttet fra Selje til Kristkirken. Gjennom hele middelalderen og frem mot reformasjonen var Kristkirken hovedkirke i Bergen og bispesete i Bjørgvin.

Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos og fred.

Vel en time senere er den hyggelige fellesgudstjenesten over. Og arrangørene Bergen Felleskirkelig samarbeidsråd og Domprosten i Bergen kan pakke sammen, i trygg takknemlighet over at de høyere makter nok en gang lot solen skinne over arrangementet deres.

ØKUMENISK: De fremmøtte fikk med seg både Guds ord, fuglekvitter og dype tut fra turistskipene i bakgrunnen under gårsdagens fellesøkumeniske gudstjeneste på Kristkirketomten påBergenhus. Men det var god plass til flere på gresset. Kanskje til neste år?
BJØRN ERIK LARSEN