I strøk med mange restauranter tettes kloakkledninger på grunn av dårlig kapasitet på fettavskillere.

— Det er et problem i pinnekjøttsesongen at serveringssteder ikke er nøye nok med å tømme fettoppsamlerne sine. Dermed får vi store mengder fett ut i kloakken, sier Anne Cornell hos Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune til Bergens Tidende.

— Alle bedrifter som driver med mat er pålagt å ha fettavskillere som hindrer at fettet går ut i avløpet. I hektiske juletider klarer de tydeligvis ikke å tømme dem raskt nok. Det gjør at fettet havner i avløpet. Normalt er det rennende lenge nok til at det forlater huset, men nede i vårt ledningsnett kan det samle seg store mengder som tetter opp. Dette skjer oftest der det er stor konsentrasjon av spisesteder. Vi ber bedriftene sjekke fettavskillerne ofte i denne tiden, sier Cornell.