I løpet av neste år vil Gilde produksjon overføre pinnekjøtt-produksjonen på Nordfjordeid til andre Gildeanlegg, blant annet Sogndal og Tynset. Vedtaket ble gjort av konsernstyret i Norsk Kjøtt i går.

— Konsernstyret har i sin begrunnelse lagt betydelig vekt på at strukturendringene vil medføre en årlig kostnadsreduksjon på opptil 16 millioner kroner, sier administrerende direktør Harald Johansen i Gilde Produksjon til Bergens Tidende.

Sluttpakker

Beslutningen om nedleggelse i Nordfjord berører 25 ansatte på Nordfjordeid. Alle ansatte får nå tilbud om sluttpakke, bistand til omskolering eller tilbud om arbeid ved andre anlegg i Norsk Kjøttsamvirke, som eier Gilde Produksjon.

Norsk Kjøttsamvirke trekker seg dermed helt ut av Nordfjord. Denne regionen, en av de sterkeste innen landbruket på Vestlandet, står dermed tilbake med det privateide Nordfjord Kjøtt AS i Loen med sine 280 arbeidsplasser.

Private overtar i Nordfjord

Nordfjord Kjøtt AS tar stadig markedsandeler fra Kjøttsamvirket, og ligger i pris på de fleste spekematproduktene under Gilde-prisene i butikkene.

— Etter at Norsk Kjøttsamvirke og Gilde fra neste år er helt ute av Nordfjord kan privateide Nordfjord Kjøtt AS i Loen regne med en strøm av nye produsenter fra dette distriktet. Dette ifølge nordfjordbønder som BT kontaktet om Gilde-nedleggelsen i Nordfjord i går ettermiddag.. En utbygging av anlegget i Loen er alt satt i gang. Nordfjord Kjøtt AS vil neste år øke omsetningen til 750 millioner kroner, fra vel 600 millioner i år.