— Det hadde vært bra om vi hadde det som en ekstra sikkerhet på Flesland. Det er spesielt vanskelige landingsforhold der fordi det er mye dårlig vær og vind. Når det er mørkt i tillegg, blir sikkerheten satt på prøve, sier basesjef i SAS, Frode Lenning.

Pilotene har en egen advarsel på innflyvningskartet over Bergen. Der står det beskrevet hvordan pilotene skal forholde seg når sikten er dårlig.

— Vi har vært veldig oppmerksom på dette siden den siste episoden i 2003, og det har ikke skjedd noe siden den gang, sier Lenning.

Han er frustrert over gårsdagens artikkel i BT fordi han mener at SAS kommer uforholdmessig dårlig ut av den.

— Dere beskriver det som om SAS har kjørt fire fly i grøften. Det er helt feil. Det verste som har skjedd er at lyspærer er blitt knust. Det er gale nok, og skal ikke skje, men SAS er frikjent. Dette er et spørsmål om sikkerhetstiltak, ikke hvordan SAS-pilotene flyr flyene sine. Det står også i Havarikommisjonens rapport, påpeker Lenning.

På Flesland er det sju meter med asfalt fra lysene på siden av rullebanen til utmarken ved siden av. Selve rullebanen der flyene skal lande er 45 meter bred.