– Hvis man skal ta 100 prosent høyde for alt i enhver situasjon, er det egentlig bare flyplasser man kan lande på, sier Christensen.

Havarikommisjonen mener helikopterpiloten utsatte seg og sine passasjerer for en unødig stor risiko ved å lande på parkeringsplassen på kaien. Det er ikke Christensen enig i.

– Et helikopter er bygget nettopp for å kunne ta av fra begrensede landingsplasser. Jeg er godt kjent på stedet, og vurderte situasjonen som at den var ok, sier Christensen.

Han mener det er lett å si i ettertid at ting kunne vært gjort annerledes.

– Det kan man alltid si, også hvis man kolliderer med en bil. Det blir subjektive vurderinger i hvert enkelt tilfelle, sier Christensen, som avviser at turen var dårlig planlagt.

Da BT snakket med ham i går, hadde han bare sett utkast til rapporten, og ikke den endelige versjonen. Han føler seg likevel renvasket, og skylder på verkstedet som kontrollerte helikopteret.

– Maskinen hadde vært til service, men likevel manglet det en del i eksosen som kunne ha gitt mer kraft og tennpluggene var utslitt. Det kom også beskyldninger om at jeg fløy med en ulovlig registrert maskin og med ulovlig sertifikat, og det var jo direkte feil. Hadde de påstandene vært riktige, ville jeg vært straffet, sier Christensen.