Den omfattende medisinbruken avsløres i et tilsyn som Helsetilsynet nylig har gjennomført ved ni sykehjem i Hordaland.

Medregnet såkalte eventuelt-medisiner som pasientene har fått utskrevet, blir gjennomsnittstallet 9,5 medisiner pr. pasient.

— Sammen med mangelfull utredning og oppfølging av pasienter som har fått diagnosen aldersdemens, tilsier dette at risikoen for feilbehandling er stor, sier fylkeslege Helga Arianson.

— Vi fant at det var mangelfull dokumentasjon av indikasjon for legemiddelbruken og også mangelfull vurdering av effekten og dokumentasjonen av medisinbruken.

Fare for bivirkninger

Hun peker også på at bruk av mange legemiddel samtidig øker risikoen for bivirkninger.

— Det påvirker både helsetilstanden og livskvaliteten til pasientene. De fleste pasientene i sykehjem trenger mye medisinsk behandling, tett oppfølging og pleie. Kravet til forsvarlig virksomhet tilsier at på alle sykehjem bør det være satt av tid til regelmessig legemiddelgjennomgang.

Ved flere av sykehjemmene ble det også avdekket svikt i rutinene for journalføring.

— Manglende dokumentasjon om tilstanden til pasientene, manglende oversikt og tilgang til opplysninger i pasientjournalen, innebærer risiko for svikt i behandling av de enkelte pasientene, skriver Arianson.

Leger med uklart ansvar

Kommunene har ansvar for å sikre at sykehjemmene har en fast sykehjemslege. Tilsynet viste at ved flere av sykehjemmene var legedekningen mangelfull.

Ved fire av sykehjemmene var det avtalt hvor mange timer legen skulle være på sykehjemmet. Men det var ikke avtalt hvilke oppgaver og ansvar sykehjemslegen skulle ha.

Ved flere sykehjem var det heller ikke gjennomført tiltak for å sikre at personalet har nødvendig faglig kompetanse og opplæring.

— Det gjelder blant annet opplæring om demens, og informasjon om retningslinjer og rutiner ved utredning og oppfølging av pasienter som får en demensdiagnose, skriver Arianson i tilsynsrapporten.

HØY MEDISINBRUK: Risikoen for feilbehandling er stor, konkluderer fylkeslege Helga Arianson etter tilsynet ved ni sykehjem i Hordaland. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
Bergens Tidende