Det er Rolland skole som nå er i pøblenes søkelys. Bare siden august er minst fem ruter knust og det har vært flere innbrudd. Dette kommer i tilegg til at store deler av bygget er blitt tilgriset med sprayflasker de siste årene.

På en av grendaskolene brukte ungdommer et skur som toalett, med alt det medfører. I tillegg la de fra seg mengder med søppel, deriblant ølbokser og ødela samtidig noen av lekestativene. Flere takstein er dessuten knust. Dette har blant annet ført til at Buanes har måttet sørge for piggtrådgjerde på taket rundt bygningen, noe hun helst hadde sett ikke var nødvendig.

Finner brukerutstyr

Men noe av det verste er kanskje brukerutstyret for narkotika, som de ansatte finner rundt skolen.

— Spesielt på baksiden av bygget hvor det er skogområder, har det til tider blitt funnet mange hjemmelagde hasjpiper. Også sølvpapir og diverse annet brukerutstyr er funnet, forklarer Buanes.

Dette synes rektoren er så ille, at vaktmesteren må ta jevnlige turer rundt skolen for å rydde før elevene kommer.

— Dette er fryktelig frustrerende. Til stadighet er det noe som ødelegger og griser til. Vi ønsker ikke å ha det slik. Vi vil heller ikke at barna skal se disse tingene, men det er vanskelig å skjule når det er så mye, poengterer rektoren, som nå oppfordrer turgåere til å legge en snarvisitt innom skolen på kveldstid og i helgene.

Les mer på www.aasanetidende.no

Er piggtråd rett vei å gå mot pøblene? Si din mening i kommentarfeltet under:

HAR FÅTT NOK: Rektor Wigdis Buanes har fått nok av hærverk, tilgrising og innbrudd på Rolland skole. Bare siden august er minst fem ruter knust. - La skolen vår være i fred, oppfordrer hun.
Thomas Gangstøe
PIGGTRÅD: Skolen har måttet sette opp piggtråd for å unngå at folk klatrer opp på taket og ødelegger takstein.
Thomas Gangstøe