Dermed har byrådet i Bergen ikke makt til å fjerne piggdekkavgiften, slik de vedtok i budsjettforhandlingene i fjor.

Begrunnelsen er at det vil være i strid med kravene i Forurensningsforskriften for lokal luftkvalitet. Der heter det at man må innføre effektive tiltak når forurensningen overskrider grenseverdiene i over 35 døgn.

Brøt støvgrensen 35 ganger

I 2006 ble det rapportert om 35 overskridelser av døgngrenseverdien for svevestøv (PM10) på Danmarks plass.

– Det har vist seg at når en har avgift, skifter flere til piggfrie dekk, sier Trafikkdirektør i Vegdirektoratet Ole Christian Torpp til NRK.

Piggdekkgebyret ble innført i Bergen 6. oktober 2006, samtidig med en panteordning på piggdekk. I løpet av vinteren leverte 10.000 bilister inn sine piggdekk. Det utgjorde hver fjerde bilist som vinteren før kjørte med pigger.

I budsjettavtalen med Frp, som ble inngått i november i fjor, ble det avgjort at piggdekkavgiften skulle fjernes etter bare én sesong. Byrådspolitikerne, også Venstre og KrF, mente det var riktig fordi målet allerede var nådd.

– Målet med piggdekkavgiften var å få den piggfrie andelen opp i 80 prosent. Det ser vi ut til å klare allerede i år, sa Anders Skoglund (V).

Det er en vurdering Vegdirektoratet er uenig i. For det første viser Statens vegvesen sine tall at andelen som kjører piggfritt bare kom opp i 79 prosent. Dessuten mener direktoratet at ordningen må vedvare for at piggfriandelen skal stabilisere seg på et høyt nivå.

Bergen har tre uker på å klage på vedtaket. Vegdirektoratet har fått myndighet av Samferdselsdepartementet til å behandle saken.

I BOSSET: Bergenserne kastet lassevis med piggdekk da avgiften ble innført.