Byrådspartiene har i kveld inngått en avtale med Frp. Frp vil ikke stemme for mistillitsforslaget Ap fremmer mot Byrådet. Til gjengjeld går Høyre, Vestre og KrF med på en rekke Frp-krav:

I avtalen lover Frp å stemme mot Aps mistillitsforslag. Betalingen er en lang liste politiske innrømmelser. Flere av dem smaker tydelig Frp-politikk. Men ikke alle.

Her er hovedpunktene:

  • Piggdekkavgiften skal bort fra neste sesong
  • Enhetstakst på busser i Bergen fra 1. juni
  • Eiendomsskatten skal reduseres med en promille. Det gir 50 millioner i redusert skatteinntekt.
  • Byggesaksgebyret skal halveres
  • Byrådspartiene skal innlede budsjettforhandlinger med Frp.Det er liten tvil om at Frp er den store vinneren i forhandlingene, men også gruppelederne i byrådspartiene er fornøyd med å få i stand denne avtalen.

Enhetstaksten på kollektivreiser innebærer at prisen for å ta bussen blir den samme uansett hvor man reiser fra. Bussene skal gå oftere og månedskortet bli billigere. Samtidig innføres månedskort for honnørreisende.

Ukjent pris

— Hva koster denne enigheten?

— Vi vet det koster 50 millioner kroner å redusere eiendommsskatten. De andre punktene er mer usikre. Dette vil vi komme tilbake til i budsjettforhandlingene, sier Høyres Hilde Onarheim.

Enhetstakst er tidligere anslått til et sted mellom 30 og 35 millioner kroner. Penger til buss-satsingen skal finnes neste år, ikke i årets budsjettforhandlinger.

- God miljøpolitikk

Venstres Anders Skoglund mener avgjørelsen om å fjerne piggdekkavgiften kan forsvares miljømessig.

– Målet med piggdekkavgiften var å få den piggfrie andelen opp i 80 prosent. Det ser vi ut til å klare allerede i år.

Nå vil vi i stedet utvide støtteordningen for miljøvennlige vedovner og, ikke minst, kutte busstakstene. Samlet får vi en større utslippsreduksjon gjennom dette enn ved den ene piggdekk-avgiften, sier Skoglund.

ENIGE: Høyres gruppeleder Hilde Onarheim (foran) og venstes gruppeleder Anders Skoglund (til venstre) har reddet plassene sine i byrådet. Liv Røssland (Frp) er storfornøyd med Byrådets nye retning.
Silje Katrine Robinson