I flere år har norske bilførere blitt stadig flinkere til å sko bilene sine med piggfrie dekk. Men nå har trenden snudd, og piggdekk er nå på vei opp igjen, ifølge Statens Vegvesen.

De siste fire årene har Bergen vært flinkest til å kjøre piggfritt, men nå har Oslo tatt ledelsen. I sistnevnte by kjører 85 prosent nå uten pigger på dekkene (to prosent færre enn 2011). I Bergen er andelen 83 prosent (fem prosent færre enn 2011), mens Trondheim ligger på 71 prosent (like mange som i 2011).

Sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen, tror økningen i piggdekk betyr at piggdekkavgiften ikke lenger betyr så mye for folk.

— Det har også vært lengre, kaldere og mer snørike vintre, noe som favoriserer bruk av piggdekk, sier Rosland.

At flere bruker piggdekk, fører imidlertid ikke med seg mange fordeler for miljøet.

— Jo flere som bruker piggdekk jo flere støvdager. Støvkonsentrasjonen øker også med økende bruk av piggdekk. Dersom vi definerer en støvdag til å være en dag med mer svevestøv enn 50 mikrogram pr kubikkmeter luft, tillater forurensningsforskriften 35 slike dager pr år, sier Rosland.

Hos Statens vegvesens nettsider kan du sjekke statusen hos en rekke norske byer.

Hva synes du om piggdekkavgiften i Bergen? Fornuftig, eller bør den fjernes?