— Dette er ikke godt nok, sier leder i bystyrets komité og samferdsel, Anne Gine Hestetun (Ap).

Syv av ti bergensere kjører piggfritt. Det er minst én av ti for lite.

Bystyrets mål er at 80 prosent av bergenserne skal kjøre piggfritt. Men så langt ser det ut til at oppfordringer ikke er nok til at bergenserne dropper pigger vinterstid.

— Den politiske målsettingen har lenge vært klar. I Bergen har vi i flere år trodd det skulle være mulig å nå målet om 80 prosent piggfritt, uten å ta i bruk gebyr som virkemiddel. Nå blir vi nødt til å se på tiltakene en gang til, og vurdere mer robuste tiltak. Kanskje er holdningskampanjer ikke nok, sier Hestetun.

Arbeiderpartiet varsler at partiet ønsker å få vurdert innføring av piggavgift for å legge press på bilistene til å kvitte seg med de sterkt forurensende piggene.

Ferske tall viser at andelen bilister som kjører piggfritt i praksis ikke har steget de fire siste årene. Siden 2001 har andelen bilister som ikke bruker pigger i bykjernen vært stabilt, på rundt 70 prosent.

Flest menn med pigger

Det er mennene som trekker den piggfrie prosenten ned. 75 prosent av kvinnene kjører piggfritt. Andelen som kjører piggfritt blant mennene er 68,4 prosent.

Hun går ut fra byrådet vil legge frem en sak om bruken av piggdekk over nyttår.

— Da må det settes i gang en kampanje for å få opp piggfriprosenten. Avgifter for bruk av piggdekk vil selvsagt være et av flere virkemiddel som må vurderes. Det kan vise seg å være effektivt.

Virker i Oslo

I Oslo og Trondheim er piggdekkavgift allerede innført. Oslobilistene betaler 1200 kroner for en vintersesong - 400 kroner for en måned - dersom bilen har piggdekk.

For Oslos del har det gitt et pent utslag på statistikken. Tre av fire Oslo-bilister kjører nå piggfritt Andelen økte betydelig fra avgiften ble innført i 2003.

En liknende ordning er også innført i Trondheim. Der var det i 2001 bare tre av ti bilister som kjørte piggfritt. Ifølge tallene for 2005 har andelen bilister med lette biler som kjører piggfritt steget til 66 prosent.

Det var midt på 90-tallet at debatten om piggfri kjøring skjøt fart i Bergen. I 1994 var det bare tre av ti bergensere som kjørte uten pigger. Utover 90-tallet steg andelen til 70 prosent, i 2000.

Da hadde samferdselsmyndighetene gitt klarsignal til at de kommunene som ønsket det, kunne innføre en avgift for bilister som ikke ønsket å kvitte seg med de støvhvirvelende piggdekkene om vinteren.

Ble nesten innført

I Bergen var ordningen klar til innføring i 2000. Men politikerne snudde i siste øyeblikk fordi målet om at 80 prosent skulle kjøre piggfritt, så ut til å bli nådd uten at gebyrordningen ble innført.

Nå kan det imidlertid være duket for ny piggdekkdebatt i Bergen.

RUNE SÆVIG