Mindre enn seks måneder før eksplosjonen i Sløvåg, undertegnet Jostein Berland en for ham gullkantet avtale, som ville gitt ham ti prosent av det som ble avtalt som salgssum.

**Les også:

— Helt normal avtale**

Dagen før eksplosjonen inngikk Vest Tank-eier Trond Emblem en avtale med det estiske selskapet Alexela Logistics om å selge anlegget for 160 millioner kroner. Berland ville dermed sitte igjen med 16 millioner om salget ble gjennomført.

– Uetisk

Avtalen er blant 3000 sider dokumentasjon i erstatningsstriden mellom den tidligere og den nye eieren av tankanlegget.

Berland fortsatte ved tankanlegget også etter at Alexela hadde tatt over bedriften, frem til november 2007. Avtalen var en personlig kontrakt mellom Berland og Trond Emblem. Den ga Berland en stigende prosentsats etter hvor mye anlegget ble solgt for.

Dermed havnet han i en dobbeltrolle, fordi han også skulle være med på å beregne en ny kjøpesum i favør av Alexela.

Det gjør at Alexelas advokat, Erik Myhr Nilsen, mener Berlands avtale er uetisk.

– Det er ingen tvil om hvor lojaliteten hans lå. For hver million kjøpesummen gikk ned, ville Berland tape titusener, sa Myhr Nilsen i retten før helgen.

Både Berland og Emblem har status som siktet i Økokrims etterforskning av ulykken. Begge er stevnet som vitner i erstatningssaken.

Les bt.nos sak dagen det smalt i Sløvåg her.

Ville trekke seg

I tillegg til avtalen, inneholder bevismaterialet i tvistesaken informasjon som kaster et nytt lys over hva som skjedde ved Vest Tank i månedene før ulykken.

19. september 2006 er styret i Vest Tank innkalt til styremøte i Sløvåg. De får høre gode nyheter. Et internasjonalt konsern – navn blir ikke nevnt i referatet – kan være interesserte i å kjøpe firmaet. Samtidig varsler Berland at han vil trekke seg i løpet av et års tid.

Et oppkjøp passer godt. Omsetningen er lav på grunn av investeringer og maskintrøbbel. Ny kapital kan gi penger i kassen til både eier Trond Emblem og ikke minst Berland selv.

Tre dager etter kommer første skriftlige forespørsel fra oljehandelsgiganten Trafigura. De har nettopp vært i hardt vær. I Elfenbeinskysten har 17 mennesker dødd etter nærkontakt med svovelholdig avfall. Avfallet kom fra et Trafigura-leid skip.

Men de har flere bekymringer. På søsterskipet finnes nøyaktig samme type avfall, i nesten like store mengder.

Dette ber Trafigura om å få levere i Sløvåg. Flere personer fra selskapet besøker Vest Tank 25. september.

Les også: Slik foregikk den verdensomspennende handelen med skitten bensin

Kroner blir dollar

I Sløvåg er stemningen positiv. Rett etter besøket skriver Jostein Berland til kontaktpersonen i Trafigura:

– Vi er fortsatt av den oppfatning at vi kan motta dette avfallet for behandling.

Han oppgir også selskapets standardpris for å ta imot avfall, 420 kroner per kubikkmeter.

To uker senere er prisen nærmere syvdoblet. Norske kroner er byttet ut med amerikanske dollar som myntenhet i pristilbudet. De har fått prøveresultatene om hva som er på tankene.

Berland skriver til Trafigura:

– Vi må få fokus vekk fra denne avfallssaken. Den vil ha en veldig negativ effekt på Trafigura og kanskje på Vest Tank. Folk og journalister vil ikke «spise» det faktum at «Probo Emu» bare seiler til Vest Tank for avfallet, skriver Berland.

Berland tror det vil komme rykter om ulovlig og svært giftig avfall.

– Vi har ikke råd til at journalister dukker opp og at myndigheter muligens vil «arrestere» skipet, skriver Berland.

Deretter skisserer han en mulig pressemelding Trafigura kan bruke.

I den står det at avfallet skal lagres midlertidig ved Vest Tank, på grunn av lav lagringskapasitet andre steder. Til Trafigura skriver Berland derimot at avfallet skal behandles hos dem.

Sjonglerer løyve

Men Vest Tank og Trafigura har flere ting på tapetet. De har i flere uker diskutert oppkjøp, og Trafigura får oversendt en intensjonsavtale om salg av deler eller hele anlegget.

Trafigura vil også diskutere muligheten for en helt ny business: Bensinvasking.

Det er denne prosessen som har skapt det giftige avfallet. Lut blir tilsatt svovelholdig bensin. Det binder svovelet, som synker til bunns. Topplaget kan selges til Vest-Afrika.

– Vi er definitivt interesserte i å gå videre med å evaluere vaskeprosjektet, skriver Berland til Trafigura.

NRK Brennpunkt har tidligere avslørt at til sammen åtte Trafigura-skip losser eller laster i Sløvåg over en periode på syv måneder før eksplosjonen.

Berland søker etter hvert om å få bruke flere tanker midlertidig til å oppbevare bensinprodukter. Likevel blir tillatelsen sjonglert til en helt annen del av tankanlegget.

– Har nå fått midlertidig tillatelse til mellomlagring av A-væsker i tankgård 3. Velger å bruke denne for tankgård 2 da denne har høyere sikkerhetsnivå, står det i selskapets miljø- og risikoanalyse.

Det er tankgård 2 som blir brukt til bensinvaskingen. Bare en av tankene der har egentlig lov til å inneholde bensin.

24. mai 2007 eksploderer tank 3, og tar med tank 4 i dragsuget.

Få meter unna står fortsatt avfallet fra «Probo Emu» lagret på en tank. Det ble aldri behandlet i Sløvåg.

NÆR SUKSESS: Jostein Berland kunne blitt en rik man dersom salget av Vest Tank hadde gått i boks som planlagt. Men så smalt det 24. mai 2007. Nå kjempes partene i retten.
Høvik, Tor