Kommunaldirektør Arne Mikael Landro i Bergen kommune, som til nå har turnert avsløringene av pengesløseriet i tidligere Bergenhus bydel, ville i går ikke gi ytterligere kommentarer til hvordan de ansvarlige nå blir gransket.

— Vi vurderer dette som en personalsak. Og personalsaker kommenteres ikke offentlig, sier Landro til Bergens Tidende.

Sjefene gransker

I klartekst kan ikke det bety annet enn at tidligere bydelsdirektør Ole Vorland og tidligere økonomisjef Ole Rasmussen nå blir gransket av sine respektive sjefer i Bergen kommune. Kommunaldirektør Finn Strand skal finne ut om nåværende seniorrådgiver Vorland kan bli stilt til ansvar for kulturlederens enorme pengeforbruk i Bergenhus bydel. Og finansdirektør Per Kristian Knutsen skal få avklart det samme om nåværende økonomirådgiver Ole Rasmussen, som var økonomisjef i bydelen da kulturlederen kjøpte teknologisk utstyr i Rolls Royce-klassen. Konklusjonene tar så personalavdelingen og eventuelt Kommuneadvokaten seg av.

Ville blitt fjernet

Etter nøye gjennomgang av saken mot den 42 år gamle kulturlederen, var kommunens konklusjon soleklar: Han måtte politianmeldes for massivt tillitsbrudd, som i juridisk forstand er det samme som økonomisk utroskap. I samme forbindelse ble det konkludert med at hvis Bergenhus bydel fortsatt hadde eksistert, ville bydelsdirektøren blitt fjernet fra stillingen. Årsak: Han burde grepet inn.

Det er likevel ikke ensbetydende med at Ole Vorlands rolle som seniorrådgiver i Bergen kommune nå kan henge i en tynn tråd. I den jobben sitter han nemlig ikke på makt og fullmakter. Fører personalsaken til en konklusjon om at bydelsdirektøren og økonomisjefen var å klandre, ja så er det med andre ord ikke dermed sagt at de får noe annet enn en refs. Etter det BT forstår blir det ikke aktuelt for kommunen å undersøke annet enn om de to lederne burde ha grepet inn da kulturlederen tok av på innkjøpssiden og for eksempel kjøpte stereoanlegg i 100.000 kroners-klassen. De store underskuddene i Bergenhus bydel blir ikke saumfart.

Flere straffbare forhold

Kommuneadvokatens konklusjoner mot kulturlederen er nå oversendt politiet. Det dreier seg om anmeldelse etter flere lovparagrafer, men i hovedsak om økonomisk utroskap.

Kommunen har også sørget for at mannen som sa seg opp i januar i år får støtte fra tidligere kolleger.

Bergens Tidende har bare fått positive tilbakemeldinger om 42-åringen fra tidligere kolleger og folk i kulturlivet som hadde med ham å gjøre. Alle stiller seg uforstående til at han skal ha brukt altfor mange penger til innkjøp til ungdomsklubber og annet. Lageret med luksusvarene Bergen kommune har beslaglagt er det ingen som får se. Bergens Tidende ble i alle fall nektet å ta bilder av lageret.

FAKSIMILE: Gårsdagens oppslag i BT om pengesløseriet i Bergenhus bydel, og granskingen av de ansvarlige.