Informasjonssjefen i Kysteskadren, kommandørkaptein Gunnar Vetlejord, vil ikke gå inn på årsaken til at den siktede 39-åringen ble permittert.

— Dette er en personalsak. Ut over at det dreier seg om forhold i tjenesten, kan jeg ikke gå nærmere inn på årsaken til permitteringen, sier Vetlejord.

På en pressekonferanse i går ettermiddag opplyste politiet at den siktede 39-åringen ble suspendert fra sin stilling i midten av januar.

— Det er ikke korrekt. Han ble permittert i midten av februar, og aksepterte selv dette skrittet, korrigerer Vetlejord.

Permisjonen skulle gjelde for den perioden behandlingen av personalsaken skulle ta. Informasjonssjef Vetlejord kjente i går ikke til om siktede hadde lønn under permisjonen.

Politiet korrigerte senere i går kveld opplysningene som først ble gitt om mannens ansettelsesforhold i Sjøforsvaret.

Den siktede 39-åringen skal ikke ha disponert tjenestevåpen.

— De fleste offiserene måtte for et par år siden levere inn våpnene sine. Det gjelder også siktede, sier Gunnar Vetlejord.

Som offiser i Sjøforsvaret hadde kapteinløytnanten likevel førstehånds kunnskap om våpenbruk. Han har gjennomgått flere våpenkurs. Politiet ville i går ikke kommentere hvilket våpen som ble brukt under drapshandlingen.

39-åringen hadde kapteinløytnant-grad, og tjenestegjorde nå som instruktør ved KNM Tordenskjold, skolen på orlogsstasjonen Haakonsvern. KNM Tordenskjold er et utdannings og kompetansesenter for maritim krigføring. Skolen har hovedansvaret for fag- og våpenopplæringen i Sjøforsvaret. Kompetansesenteret er også tillagt et utvidet ansvar for utdanningen for Kystvakten og et utvidet ansvar for utdannelse, trening og øving innen NCS (Naval Control of Shipping

Forsvaret ville i går ikke kommentere om 39-åringen fungerte som våpeninstruktør ved skolen. Siktede har tidligere arbeidet for Sjøforsvarsstaben i Forsvarets overkommando.

På 1990-tallet jobbet han også ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, som er knyttet til Norges Handelshøyskole. 39-åringen har tatt utdannelse ved City University Business School i London. Da utarbeidet han blant annet en analyse om lønnsomheten av skipstrafikk i Nordøst-passasjen mellom Asia og Europa.