— Vi kan ikke leve med denne dommen. Slik den står nå, er det høyst usikkert om vi kan opprettholde det konseptet vi har i dag, sier styreleder Inge Skogesal til BT.

Han mener lagmannsrettens dom ikke setter noen klare grenser for hva som skal komme innunder klausulen, og hva som skal være tillatt å selge.

— Klausulen består, men innholdet er blitt veldig flytende. Hva skjer når Solheim begynner å tilby hamburgere, omeletter eller frokost? Skogesal understreker at selskapet ennå ikke har tatt stilling til om det vil prøve å bringe pølsetvisten inn for Høyesterett.

— Dere har tidligere sagt at et nederlag i retten betyr kroken på døren for Bjørkheim?

— Ja, kjernevirksomheten vår er truet når Solheim får fortsette å selge pølser og andre matvarer som er substitutter for maten vi serverer. Samtidig kan vi ikke bare legge oss ned og dø. Vi må vurdere hva vi skal gjøre med lokalene våre, om vi skal satse på andre ting, sier Skogesal.