— En veldig alvorlig situasjon for Svelgen. En utrolig tung dag, sier klubbformann Bjørgulf Myklebust i Svelgen Kjemiske Arbeiderforening til Bergens Tidende.

Tidligere er Bjølvefossen og en rekke andre produksjonssteder av silisium i Norge rammet. Nå er turen kommet til Svelgen. I dag jobber 220 ved smelteverket som hele Svelgen-samfunnet er totalt avhengig av.

Kan miste 70 arbeidsplasser

Etter omstruktureringen kan antall ansatte komme ned på 150. Det vil gi store negative ringvirkninger på et sted der pendling til alternative jobber gir lange reisetider på en elendig vei.

— Jeg vil ikke spekulere i antall jobber som kommer til å forsvinne når Elkem gjennomfører kostnadsreduserende tiltak, sier Myklebust som i går hadde en svært tung dag med å bringe budskapet til de ansatte.

Og utenfor verksporten blir de alle berørt, både frisøren, taxisjåfører og butikkene og legen. Stanser en tredjepart

Smelteverket i Svelgen stanser en tredjepart av produksjonen fra 1. november og i seks måneder. Men forutsetningen for å sette denne delen av verket i produksjon igjen i det hele tatt er at verket klarer å omstrukturere seg.

— Kravet er at kostnadene skal ned. Vi må bli internasjonalt konkurransedyktige. Dette blir en tøff jobb som dessverre vil føre til nedbemanning i Svelgen. Men vi skal klare det, sier Myklebust.

40 permitteres

I fase én skjer nå følgende dramatisk; stengning av den største smelteovnen og fra 1. november må ca. 40 ansatte i Svelgen ut i seks måneders permittering.

På rekke og rad har de stengt ovner ved andre ferrosilisiumsverk i Norge, og Ila Lilleby kan bli nedlagt. Både Salten Verk og Fiskaa Verk har stanset en ovn, Elkem Rana har stoppet hele verket. Stengningen av den store ovnen i Svelgen hindrer at Elkem-verket i Salten blir stanset helt i høst.

Svelgen står for halvparten av produksjonen av silisiummetall til elektronikkindustrien i verden. Når verdenssalget av pc-er stuper skjelver hele Svelgen-samfunnet.